kontakt@enchristo.pl

Wizja

Jako Misja EnChristo staramy się zrozumieć Ewangelię poprzez to, co w obecnych czasach Duch święty mówi do Całego Ciała Chrystusa. Misja EnChristo inspirowana jest wizją Kościoła roztoczoną przez Sobór Watykański II. Misja EnChristo stoi na przedłużeniu posoborowego apostolskiego Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego jako budującego odnowioną, zakorzenioną w Bogu tożsamość braci i sióstr. Bezpośrednio wyrastamy z doświadczenia charyzmatycznego i ekumenicznego w tymże Ruchu. Odnajdujemy się we wspólnym powołaniu i w jedności ze Szkołami Nowej Ewangelizacji, inicjatywą Alpha i nowymi wspólnotami. 

Powołaniem Misji EnChristo jest lokalna realizacja duchowości globalnej – przeżywanej ze wszystkimi braćmi i siostrami w Ciele Chrystusa i w tym wyraża się nasza eklezjalność. Oznacza to, że nie chcemy koncentrować się na jedynie wybranych aspektach życia Kościoła. Wierzymy, że realizacja tej wizji jest powołaniem całego Kościoła w jego oddaniu się Duchowi świętemu. Jako Lud Boży pragniemy zrealizować jak i ucieleśnić na sobie pełną, całościową wizję Kościoła, roztaczaną przez Sobór Watykański II. 

Formacja i posługa prowadzona przez EnChristo bezpośrednio lub pośrednio doprowadziły do powstania wielu rzeczywistości eklezjalnych, między innymi Mężczyzn św. Józefa w Polsce, Lidia – inicjatywy modlitwy wstawienniczej kobiet, polskiej grupy krucjaty modlitewnej – W kierunku Soboru Jerozolimskiego II (TJCII), celebracji sederów pesachowych, wspólnot ewangelizacyjnych, rozwoju inicjatywy Alpha, oraz do ubogacenia i wyposażenia wielu liderów i wspólnot w posiadane dziedzictwo.

Pierwszorzędny cel zawiera sią już w samej nazwie EnChristo, co oznacza „w Chrystusie” i określa sposób bycia i życia osób w Nim ochrzczonych. Wskazuje na podstawową jedność pomiędzy uwielbionym Chrystusem a jego uczniami, jedność obejmującą wszystkie obszary ludzkiego życia. Oznacza zbudowaną w Bogu nową katolicką tożsamość we wszystkich jej wymiarach, zgodnie z wezwaniem Soboru Watykańskiego II. Sam termin EnChristo stanowi odpowiedź na poszukiwanie formuły, który oddawałaby w pełni to, co naprawdę jest naszym powołaniem i która nie szufladkowałaby nas do pojedynczego tylko aspektu życia Kościoła. 

Nazwa EnChristo nawiązuje do listów Pawła Apostoła. Sam przyimek „en” wskazuje na przynależność jednej rzeczy do drugiej, bardzo silną więź między osobami, głęboki wzajemny wpływ osób, działanie mocy w kimś i/lub bycie ukrytym w kimś. Nic dziwnego, że używany przez Pawła (164 razy) termin En Christo jest dla chrześcijan formułą szczególnie drogą. Jej znaczenie ostatecznie związane jest z treścią ukrytą w Bożym objawieniu. Formuła EnChristo wskazuje jednostronnie na inicjatywę, która pochodzi od Chrystusa, na przynależność do Chrystusa oraz że czyjeś życie i postępowanie jest określone przez Chrystusa. 

Bardziej szczegółowo cel oddaje pełna nazwa: Misja EnChristo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan. Chcemy przeżywać samemu i umożliwić innym życie życiem uczniów Jezusa i formację liderów, małżeństw i rodzin do czynnej posługi w Kościele w wymiarze międzywyznaniowym i międzynarodowym.

Innymi słowy celem istnienia Misji EnChristo jest odbudowa i odnowa Kościoła w jego naczelnej misji głoszenia Ewangelii słowem i czynem. Dzieło to odczytujemy jako jeden integralny i wzajemnie uwarunkowany proces trynitarnej odnowy naszej wiary, który prowadzi do odnowy ewangelicznej, eucharystycznej, ekumenicznej i eschatologicznej. Ostatecznie, proces ten zmierza do wyposażenia wszystkich członków Kościoła, tak, aby możliwa była realizacja jego misji jako wspólne dzieło całego Ciała – aby cały świat uwierzył. Czynimy to w oczekiwaniu – błogosławionej nadziei – przyjścia Pana naszego w chwale.

W ostatnich latach Misja EnChristo koncentruje się na pracy z liderami, powoływaniu rodzin i małżeństw do czynnej posługi w dziele Nowej Ewangelizacji i współpracy ze wspólnotami, inicjatywą Alpha i innymi rzeczywistościami kościelnymi, które mają swój początek w wieloletniej posłudze w Lanckoronie. Od 2012 roku Misja EnChristo aktywnie uczestniczy też w pracach Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji, gdzie jest reprezentowana przez Andrzeja Sionka, inicjując między innymi międzynarodowe Forum Nowej Ewangelizacji: Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu (2013 r.).