kontakt@enchristo.pl

Sanita Sionek

Sanita pochodzi z Łotwy. Z wykształcenia jest filologiem języka niemieckiego. Po studiach rozpoczęła pracę dydaktyczną w katolickim liceum. Swoje nawrócenie przeżyła jako osoba dorosła, została wówczas ochrzczona w kościele katolickim. Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych była zaangażowana w posługę w ekumenicznej wspólnocie ewangelizacyjnej na Łotwie. Wzięła udział w pierwszych kursach ewangelizacyjnych szkół nowej ewangelizacji, które dotarły na Łotwę. W 1994 roku wraz z grupą Łotyszy, której przewodził Zbigniew Stankiewicz, wzięła udział w Szkole Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego w Lanckoronie. Podjęła się pomocy w przygotowaniu łotewskiego i polskiego zespołu biorącego udział w rekolekcjach odnowy charyzmatycznej w Gaming, w Austrii. Podczas rekolekcji pełniła rolę tłumacza z języka niemieckiego na polski i na łotewski. Aktywnie zaangażowała się w pracę zespołu przygotowującego Szkołę Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego w Dzintari na Łotwie w 1997 roku. Przez lata posługi dała się poznać jako dobry organizator, a także doskonały tłumacz. Od 2000 roku w pełnoetatowym wymiarze posługuje w Stowarzyszeniu EnChristo.
Szczególną pasją Sanity jest uwielbienie i studiowanie Słowa Bożego. Mieszkając w Krakowie, Sanita podjęła studia teologiczne na Akademii Ignatianum. Od kilkunastu lat prowadzi także zespół uwielbienia, posługujący na rekolekcjach, spotkaniach ewangelizacyjnych oraz w domu w Lanckoronie.