Biblijne podstawy uczniostwa 14-16.02.2020

Ewangelia Marka ukazuje, Królestwo Boże obecne na ziemi dzięki osobie Jezusa z Nazaretu. I to w świetle Jego osoby należy rozpatrywać królewskie przypowieści oraz wymagania, jakie Królestwo stawia przed każdym, kto chce do niego wejść. Drugim filarem Królestwa Bożego są uczniowie, których Jezus wprowadza w tajniki Królestwa, naucza i przekazuje władzę, aby aż do końca czasów, kiedy Królestwo Boże ukaże się w pełni, głosili Ewangelię o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. W nauczaniu Jezusa na temat Królestwa Bożego znajdujemy zatem cztery elementy:

  • ono już jest obecne;
  • jego nadejście realizuje się w osobie Jezusa – Jego życiu, śmierci i Zmartwychwstaniu;
  • pełna realizacja Królestwa Bożego nastąpi na końcu czasów;
  • uczniowie stanowią istotną gwarancję jego trwania na ziemi.

Tym ostatnim tematem winniśmy zająć się szczególnie, ponieważ dotyczy on każdego z nas.

Prowadzący: O. Paweł Sawiak SJ
Pracuje w Łodzi, gdzie sprawuje duchową opiekę nad wspólnotą „Mocni w Duchu”. Studiował prawo na Uniwersytecie w Białymstoku, a następnie filozofię na „Ignatianum” w Krakowie i teologię na „Bobolanum” w
Warszawie. Studia biblijne kontynuował na Boston College w Stanach Zjednoczonych oraz na Pontyfikalnym Instytucie Biblijnym „Biblicum” w Rzymie. Ulubionym jego biblijnym tematem jest – uczniostwo

Koszt uczestnictwa: 180 PLN

Miejsce: Dom Misji EnChrsto, Lanckorona, Brody 361

Termin: 14-16.02.2020

Zapisy:https://forms.gle/6Auvk8GGBRxLRQxUA