kontakt@enchristo.pl

Praca. Zniewolenie czy uwolnienie?

24 – 26 marca 2023 r.

Współczesne wyzwania i problemy w pracy
Na pracę możemy spojrzeć jako na naszą pasję, powołanie, wierność Panu. Co jednak
robić, gdy jesteśmy w pracy traktowani niesprawiedliwie lub oczerniani? Jak sobie radzić z
trudnym szefem i współpracownikami? Jak i kiedy myśleć o zmianie pracy? Jak
podchodzić do błędów swoich, współpracowników, szefa? Jak budować zespół w pracy?

Boży zamysł dla pracy
Biblia i Kościół pokazują nam, że praca to nie tylko codzienne trudzenie się, aby zarobić
na chleb – jej obraz jest znacznie szerszy i ciekawszy. Praca wynika po pierwsze z
zaproszenia Boga skierowanego do człowieka, po drugie – z naszego człowieczeństwa,
naszej godności i potrzeby wnoszenia dobra w życie swoje i innych. Odkryj, jak
fascynująco można myśleć o pracy!

Praca współtworzeniem z Bogiem
Jesteśmy zaproszeni do rozwijania naszych talentów i korzystania z nich w pracy. Bóg
złożył w nas niezwykłe zdolności i wolną wolę, przez które możemy i powinniśmy tworzyć.
Nasz Bóg jest Bogiem innowacji i rzeczy nowych, bądźmy tacy i my!

Finanse i dobra materialne
Czy pracujemy tylko dla pieniędzy? Jaką rolę w naszym życiu mają odgrywać pieniądze?
Jak do nich podchodził Jezus?

Work-life balance
Świadectwa i zmagania z życia kilku osób. Jak godzić pracę, życie rodzinne,
zaangażowanie w posługę i inne aktywności. Warto sobie to dobrze poustawiać!

Inne problemy, z jakimi się zmagasz
Porozmawiajmy o nich w małych grupach i na sesji dyskusyjnej, pomódlmy się za nie w
czasie posługi modlitewnej!

Miejsce i termin: Dom Misji EnChristo, Lanckorona, 24-26 marca 2023 r.
Prowadzący: Zespół Misji EnChristo
Koszt: 280 zł
Zapisy: Praca. Zniewolenie czy uwolnienie? (tutaj)

Serdecznie zapraszamy

Zespół EnChristo