kontakt@enchristo.pl

Andrzej Sionek

Andrzej urodził się w Krakowie w 1953 roku. Od młodzieńczych lat zaangażowany był w Ruchu Światło-Życie, będąc liderem wspólnot młodzieżowych i studenckich. Był organizatorem pierwszego seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym w Krakowie w 1997 roku oraz pierwszych ewangelizacji w ramach Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” (lata 1997-1998). Studiował fizykę jądrową na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak po uzyskaniu tytułu magistra zdecydował się nie kontynuować studiów w tym kierunku. Poświęcił się całkowicie służbie Kościołowi. Do 1993 roku jego życie i praca koncentrowały się przede wszystkim wokół Ruchu Światło-Życie, gdzie jako bliski współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego został współodpowiedzialnym za tworzenie materiałów formacyjnych oraz organizację Centralnej Diakonii Modlitwy i Centralnej Diakonii Ewangelizacji.

Andrzej był nie tylko aktywnym organizatorem i animatorem w Ruchu Światło-Życie, ale także systematycznie pogłębiał swoją wiedzę w dziedzinie teologii, biblistyki, ewangelizacji. W 1986 roku uzyskał licencjat z teologii na KUL, a w 2000 roku obronił rozprawę doktorską pt. Posługa słowa w gminie korynckiej (1Kor 12-14).
Oprócz tego otrzymał roczne stypendium pastoralno naukowe w Edynburgu (1986-87), brał udział w serii seminariów misyjnych w centrum szkoleniowym „Solasen” w Szwecji, a także uczestniczył w kongresach ewangelizacyjnych: Manila (Filipiny,1989); Surabaja (Indonezja, 1990).

Momentem przełomowym dla powstania Misji EnChristo było założenie w 1993 roku Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego, letniej stacjonarnej szkoły o charakterze ewangelizacyjnym i misyjnym skierowanej na pomoc kościołowi w byłych republikach Związku Radzieckiego. Była to jedyna w Polsce tego typu szkoła, formująca przyszłych ewangelizatorów i liderów wspólnot. Z tego dzieła narodziło się 2 lata później Stowarzyszenie „En Christo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan” (1995), którego Andrzej jest założycielem i dyrektorem. W latach 1993-1999 Szkoła organizowała liczne międzynarodowe seminaria oraz wyjazdy misyjne na Słowację, Łotwę, Litwę, Węgry, Ukrainę oraz do Czech, Rosji, Rumunii i Szkocji.

Od 2000 roku Andrzej wspólnie z Sanitą prowadzi i rozwija Katolickie Stowarzyszenie EnChristo, w ramach którego zorganizował ponad 100 seminariów weekendowych poświęconych:
ewangelizacji, w szczególności kursom i weekendom Alfa;
formacji weekendowej skierowanej dla kobiet i mężczyzn, małżeństw i rodzin, budowaniu relacji przez młodych ludzi.
Jedności chrześcijan, w szczególności kształtowaniu posługi jedności wśród liderów i młodego pokolenia.
Andrzej współpracował blisko z ks. Piotrem Hockenem, inicjując Coroczne Międzynarodowe Ekumeniczne Tygodnie Młodych.

W 2002 roku Andrzej został stałym współpracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W 2012 roku został zaproszony do zespołu Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Praca w sekretariacie zaowocowała szczególnie dwiema inicjatywami ewangelizacyjnymi: „BMW” – czyli “Bardziej, Mocniej, Więcej” – ekumenicznej ewangelizacji na stadionie Cracovii w 2012 roku oraz Forum Nowej Ewangelizacji „Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu” w 2013.
Andrzej jest nie tylko sprawnym organizatorem, ale przede wszystkim nadaje kierunek Stowarzyszeniu EnChristo. Jest także charyzmatycznym mówcą, chętnie zapraszanym przez wspólnoty w całej Polsce. Część swojej wizji zawarł w książkach „Charyzmaty. Aktywna obecność Boga w Kościele” oraz „Napełniajcie się Duchem. Współczesny etos Nowej Ewangelizacji”.