kontakt@enchristo.pl

Kobieta kairosu – weekend dla kobiet

31 marca – 2 kwietnia 2023 r.

PROWADZENIE – IRENA NEUMUELER
(teolog, nauczyciel, trener rozwoju osobistego, coach chrześcijański)

Czas kairos, to chwila obecna, a nie upływający czas. To moment, który posiada swoją „pełnię” (por.
Ga 4, 4). Niezrozumienie, przeoczenie, czy zbagatelizowanie kairosu, pociąga za sobą określone
skutki. Są nimi głównie brak udziału w tym, co kairos przynosi, a więc rozminięcie się z łaską
przypisaną do tej wyjątkowej chwili. Rozminięcie się z Panem Bogiem, który „tu i teraz” jest obecny
w danym wydarzeniu. Ten moment może się już nie powtórzyć. Albo chwycimy tę chwilę, albo nie.

Kobiety biblijne miały niezwykle jasne rozumienie chwili obecnej – kairosu. To kobiety osadzone w
dziejach i współtworzące historię. Umiejętnie odczytywały znaki czasu i podejmowały konkretne
wyzwanie na skutek objawiającego się Boga w realnych wydarzeniach.

W upływającym czasie chcemy nauczyć się rozpoznawać kairos – zbawienie przychodzące od Boga.
Dane nam jest ono w przeróżnych wydarzeniach naszego życia, większych i mniejszych.

Poruszymy temat odczytywania woli Bożej w naszym życiu; rozeznawania naszego powołania;
nadawania kształtu swojej osobowości i duchowości; rozpoznawania objawiającego się Boga w
codziennym życiu.

Na podstawie Słowa Bożego (Pieśni nad Pieśniami; Mt 25,1-13; historii biblijnych kobiet – Tamar,
Rachab) nauczymy się jak rozpoznawać kairos, nie tylko w życiu osobistym, ale w Kościele i w
świecie. Poprowadzi nas św. Paweł, u którego szczególnie znajdujemy wskazania dotyczące kairosu:
„Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz zbawienie jest
bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli” (por. Rz 13, 11). Dla niego kairos to moment obecności Boga,
który przez Chrystusa wszedł w historię i w niej dokonuje zbawienia. To czas uświęcony i wypełniony
mocą płynącą ze zbawczego krzyża.

Koszt uczestnictwa: 300 zł
Prowadzący: Irena Neumueler
Data i miejsce: 31 marca – 2 kwietnia 2023 r. Lanckorona/Brody dom EnChristo
Informacje: nr telefonu 514 351 602
Zapisy: formularz tutaj

Serdecznie zapraszamy

Zespół EnChristo