Zgłoszeń na wydarzenia można dokonywać

pisząc na adreszgloszenia[MAŁPA]enchristo.eu *

* zastąp słowo MAŁPA znakiem @

Prosimy o zgłoszenia do tygodnia przed wydarzeniem

Andrzej Sionek – En Christo

Osoby zgłaszające i uczestniczące w wydarzeniach, poprzez podanie danych kontaktowych wyrażają zgodę na przekazywanie informacji o wydarzeniu lub wydarzeniach za pośrednictwem tych danych. Informujemy, że nie upubliczniamy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy przekazanych nam danych. Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do ich zmiany lub usunięcia. Potrzebę dodania/usunięcia swoich danych z naszej bazy mailingowej prosimy wysyłać na adres zgloszenia[malpa]enchristo.eu lub wypełnić formularz