kontakt@enchristo.pl

Walka o umysł – nawrócenie ku mocy

25 – 27 listopada 2022 r.

Żyjesz z Bogiem od pewnego czasu, ale masz wrażenie, że czegoś Ci brakuje? Odkryłeś go kiedyś w
swoim życiu i starasz się trwać w Nim, ale zastanawiasz się dlaczego nie ma w Twoim życiu dynamizmu
i mocy? Pragniesz więcej Królestwa Bożego w Tobie i przez Ciebie? Rozpocznij tegoroczny adwent od
Walki o umysł!

Po poznaniu miłości Pana normalnym jest pragnąć głębszego Objawienia, głębszego oparcia naszego
działania na Słowie, głębszego życia w Duchu Świętym i poznania woli Bożej dla naszego życia. Często
blokuje nas w tym nasze dawne, nieprzemienione myślenie, z którym, na szczęście, możemy się
rozprawić! Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz
12,2). Jeśli nie żyjesz i nie myślisz na co dzień kategoriami Królestwa Bożego, czas w nie wejść – do
tego zaprasza nas Bóg słowami św. Pawła!

Może Twój umysł zakwaszony jest bardziej zakwasem Heroda i faryzeuszów, niż Królestwa. Może
myślisz bardziej w kategoriach braków i winy niż Królestwa Bożego i Jego inwazji na ten świat. Może
potrzebujesz wreszcie zrozumieć i doświadczyć co znaczy „szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego
sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane”?

Czas doświadczyć uwolnienia od siebie samego, od dawnego myślenia i wejść na nowy poziom wiary i
działania. Przestań chodzić w cieniu dawnych upadków, zatrutych myśli i rozważań teoretycznych.
Przyjmij głębię Słowa, Jego Objawienie i wejdź w nową rzeczywistość. Umysł ustawiony w perspektywie
Królestwa zaczyna rodzić rzeczywistość Królestwa! Wejdź do życia z mocą, do życia Królestwa Bożego
w Tobie i przez Ciebie!

Nie zwlekaj i zanurz się w normalne życie chrześcijańskie.
Przewlekłe czekanie rujnuje duszę, spełnione pragnienie jest drzewem życia (Prz 13,12)

Miejsce i termin: Dom Misji EnChristo, Lanckorona, 25-27 listopada 2022 r.
Prowadzący: Zespół Misji EnChristo
Koszt: 240 zł
Zapisy: Walka o umysł (tutaj)

Serdecznie zapraszamy

Zespół EnChristo