Studia podyplomowe „Relacje chrześcijańsko-żydowskie”

Autor: w: Wydarzyło się

Studia podyplomowe „Relacje chrześcijańsko-żydowskie”

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II we współpracy z Państwowym muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych organizuje studia podyplomowe „Relacje chrześcijańsko-żydowskie”.

Są to studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne; trwają 3 semestry.

Program studiów obejmuje poszerzoną i pogłębioną wiedzę o wielowiekowej – często jakże trudnej – historii relacji chrześcijańsko-żydowskich, o przyczynach i rozwoju nienawiści, która doprowadziła do zagłady Żydów europejskich, o dawnym i aktualnym nauczaniu Kościoła o judaizmie, a także o współczesnych problemach społecznych i politycznych dotyczących relacji chrześcijańsko-żydowskich i polsko-żydowskich oraz perspektywach ich przezwyciężania.
W odróżnieniu od innych projektów dotyczących judaizmu i Żydów, te studia kładą nacisk na relacje i dialog. Pokazują głębsze podłoże braku porozumienia i ran, które w ciągu wieków powstały w stosunkach między chrześcijanami i wyznawcami judaizmu. Kreślą także perspektywy wyjścia. Obejmują zatem zarówno studiowanie wspólnej historii czy dziejów wzajemnych relacji, jak i religijne, filozoficzne czy teologiczne uzasadnianie różnic, ukazywanie ich w perspektywie, która ujawnia głęboką więź istniejącą między obiema religiami.

Aktualną informację o studiach można znaleźć na stronie: www.kosciolwdialogu.upjp2.edu.pl

zobacz więcej