Osoby, które prowadzą spotkania w En Christo:

Ks. Dr Peter Hocken

 

Szczególnym powołaniem ks. Petera było przybliżanie katolikom tradycji ewangelikalnej. Od 1988 roku był on sekretarzem „Society for Pentecostal Studies.” W swojej posłudze wskazywał on przede wszystkim na duchowe zasady ekumenii, które Sobór Watykański II opisuje jako duszę całego ruchu ekumenicznego. W 2000 roku na zaproszenie św. p. bpa Władysława Miziołka gościł w Warszawie, gdzie przeprowadzał konsultacje ekumeniczne. Od czasu Forum CCC w którym uczestniczył był zapraszany do wielu środowisk w kraju. Ks. Peter odszedł od nas 10 czerwca 2017, zostawił w naszym domu dużo swojego serca i nagrań prezentujących szerokie spojrzenie na kościół i jego prowadzenie przez Ducha Świętego.

Donald Turbitt

Donald Turbitt – amerykański katolicki lider świecki pochodzenia irlandzkiego, mąż, ojciec i dziadek oraz biznesmenem przez ponad 30 lat.
Obecnie na emeryturze, Don przez dwadzieścia jeden lat służył w straży pożarnej Providence – Rhode Island (przedmieścia Nowego Yorku), póżniej przez 30 lat prowadził własny biznes. On i jego żona Pat mają troje dzieci i trzynaścioro wnucząt.
Posługa Dona w Kościele jest zróżnicowana. Przez 20 lat był koordynatorem wspólnoty przymierza „God’s Love”. Prowadził misje i konferencje w całej Nowej Anglii, Europie Wschodniej (Polska i Ukraina), Afryce, ostatnio także w Wietnamie i na Syberii. Don jest wiceprzewodniczącym Mężczyzn Świętego Józefana na obszar Nowej Anglii. Współtworzy „Renewal Ministry” – Katolicką Koordynację Odnowy Charyzmatycznej w Stanach Zjednoczonych.
Don Pat i mieszkają w Glocester, Rhode Island i są członkami parafii Świętego Antoniego w North Providence.

dr Andrzej Sionek

 • Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia En Christo
 • Założyciel Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego
 • Wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Magda i Wiesław Grabowscy

 

Magda Grabowska

 • Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Od ponad dwudziestu lat pracuje w Ruchu Nowego Życia.
 • Wraz z mężem Wiesławem prowadzą Służbę Rodzinie.
 • Jest mamą trzech synów.
 • Wykłada na konferencjach i kursach dla małżeństw, rodzi­ców i narzeczonych.
 • Jest współautorką książki „Zanim wybierzesz” zaaprobowa­nej jako podręcznik przygotowania do życia w rodzi­nie.
 • Prowadzi spotkania, na których zachęca kobiety do pogłębiania osobistej więzi z Bogiem.
 • Jest osobą pełną pogody ducha i życzliwości, bardzo od­daną rodzinie i swojej pracy.

Jerzy Demski

Prowadzi w En Christo kurs dla młodych „Mój Facet moja Kobieta „