Książki, które polecamy

Książki można nabyć w naszym centrum formacyjnym podczas każdego z naszych weekendów na które serdecznie Cię zapraszamy. Informacje o weekendach na naszej stronie www.enchristo.pl

1. Powrót starszego brata - Neal Lozano

Powrót starszego brata – Neal Lozano

„Po raz pierwszy przeczytałem tę książkę jak pacjent, który poddaje się skalpelowi doświadczonego chirurga. Opowieść ta przebiła się przez wiele warstw, jakie tworzyło przez całe lata moje racjonalne myślenie, i odkryła we mnie zatwardziałego i pełnego osądu starszego brata. W oparciu o zawarte w niej treści odbyłem tygodniowe rekolekcje, które przywiodły mnie ku głębszemu nawróceniu i skrusze, pozwalając mi odnaleźć nową wolność dzięki podjęciu stanowczego postanowienia, by przemieniać się w ojca pełnego współczucia i miłosierdzia.

W każdym czytelniku książka ta dotknie takiego miejsca, które zrodzi zdrowy lęk przed przyjęciem postawy starszego brata, a także współczucie dla tych, którzy z nadmiernej gorliwości wpadają w tę pułapkę. Są to lekcje, których tylko częściowo można nauczyć się przez analizę. Prawdziwa moc pochodzi z autentycznego wejścia w tę historię. Niniejsza książka daje nam właśnie taką możliwość.”

Michael Scanlon OFM Conv

Powrót starszego brata - Neal Lozano

Powrót starszego brata – Neal Lozano

Wydawnictwo: Ośrodek w Odnowy w Duchu Świętym

2. Modlitwa Uwolnienia - Neal Lozano cz. 1 i cz. 2

Modlitwa Uwolnienia – Neal Lozano cz. 1 i cz. 2

Ta książka mówi nie tyle o demonach, ile o tym, iż musimy uświadomić sobie, jakie otworzyliśmy im drzwi i pokazuje, jak możemy je zamknąć. Pisząc ją skupiłem się na uwolnieniu od złych duchów w kontekście zwykłego chrześcijańskiego życia. Wielu ludzi korzysta z pomocy psychoterapeutów, wyznaje swoje grzechy, stara się prowadzić życie skoncentrowane na Bogu i robi wszystko, co jest w ich mocy, by uwolnić się od duchowych więzów w pewnych dziedzinach swego życia, a jednak im się to nie udaje. Wielu pełnych wiary i ducha chrześcijan zmaga się z ukrywanymi grzechami, nałogami czy lękiem, którego źródło tkwi w kłamstwie przykrywającym działanie złych duchów. Być może nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogą potrzebować uwolnienia.

Mam nadzieję, przyczyni się do przywrócenia zrównoważonego, bezpiecznego i pełnego wiary podejścia do posługi uwalniania. Jednak moim głównym celem jest przemówienie do serc tych, którzy szukają głębszego nawrócenia ku naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Jezus jest tym, który nas wyzwala, On jest Prawdą i On powiedział, że Prawda nas wyzwoli.

Neal Lozano

Modlitwa uwolnienia - Neal Lozano

Modlitwa uwolnienia – Neal Lozano

Wydawnictwo: Ośrodek w Odnowy w Duchu Świętym

3. Wielki Plan Boga – Dokąd Duch Święty prowadzi Kościół? - Peter Hocken

W książce „Wielki plan Boga” ks. dr Peter Hocken zajmuje się badaniem terminu, w którym wyraża się wizja dla świata i Kościoła – misteriom – tajemnica. Autor odsłania znaczenie tajemnicy tego, co Bóg daje poznać przez Duch, zgłębiając tajemnicę Chrystusa, Kościoła i Izraela oraz ostateczne zrealizowanie się jej w historii zbawienia człowieka, nakreśla jednocześnie biblijne ramy dla właściwego zrozumienia odnowy w Duchu Świętym. Jest to ekscytująca książka, która zachęca do pogłębienia refleksji nad tajemnicą naszej wiary. W szczególności próbuje ona zaradzić jednej z największych chorób współczesnej odnowy, mianowicie zbytniego zaabsorbowania samym sobą, własnym światem religijnych przeżyć, własnymi darami, przyjętymi łaskami i wyzwolić nas tak, abyśmy wkroczyli w Jego plan, który kształtuje wszystko od momentu stworzenia. Ukazując wielki plan Ojca skoncentrowany na Jego synu Jezusie Chrystusie, autor stara się pomóc czytelnikowi w odnalezieniu w nim swojego trwałego miejsca. W czterdzieści lat po tych, którzy jako pionierzy wkroczyli na drogę odnowy charyzmatycznej w Kościele Katolickim, ks. dr Peter Hocken oferuje pomoc kolejnemu pokoleniu, aby mogło sprostać wezwaniom, które niesie ze sobą XXI wiek.

dr Andrzej Sionek

„Wielki Plan Boga – Dokąd Duch Święty prowadzi Kościół?” - Peter Hocken

„Wielki Plan Boga – Dokąd Duch Święty prowadzi Kościół?” – Peter Hocken

Wydawnictwo: Emmannuel

4. Kościół, który nadchodzi – Refleksje nad odnową Kościoła - Peter Hocken

Książkę „Kościół, który nadchodzi” ks. dr Peter Hocken adresuje przede wszystkim do tych, którym leży na sercu odnowa Kościoła. Precyzyjny, czy wręcz ascetyczny język tej pozycji doskonale ujmuje i opisuje znane nam zjawiska w życiu Kościoła, ukazując je w świetle odnawiającego dzieła Ducha Świętego. Peter Hocken ujawnia przez to wewnętrzną dynamikę nurtów duchowej odnowy Kościoła. Książka ta stanowi jakby zwieńczenie syntezy stopniowo rodzącej się w trakcie lektury poprzednich pozycji. Próbuje udzielić czytelnikowi odpowiedzi na pytanie: Co oznacza rzeczywista odnowa, w jaki sposób się dokonuje i dokąd zmierza? Warto postawić sobie te pytania na nowo nawet jeśli wydaje nam się, że na nie już kiedyś sobie odpowiedzieliśmy. Przeznaczone dla katolickiego czytelnika powyższe pozycje stanowią inspirującą lekturę równocześnie dla braci i sióstr wywodzących się z innych tradycji kościelnych.

dr Andrzej Sionek

„Kościół, który nadchodzi – Refleksje nad odnową Kościoła” - Peter Hocken

„Kościół, który nadchodzi – Refleksje nad odnową Kościoła” – Peter Hocken

Wydawnictwo: Emmannuel

5. Przecieranie nowych dróg – Zgłębienie tajemnicy Chrystusa - Peter Hocken

W książce „Przecieranie nowych dróg” ks. dr Peter Hocken dzieli się z nami owocami swojego wieloletniego doświadczenia duchowego zanurzonego w studium nurtów i ruchów odnawiających Kościół katolicki. W swojej refleksji osadzonej w Słowie Bożym, w nauczaniu Magisterium Kościoła oraz w wieloletnim doświadczeniu odnowy charyzmatycznej, stara się autor ukazać zbieżność przesłanek wypływających z trzech źródeł. Niezwykłą wartością tej pozycji jest przestępny i zrozumiały język pozwalający czytelnikowi lepiej uświadomić sobie dokąd Duch Święty prowadzi Kościół? Podczas lektury tej książki możemy doświadczyć radości życia, które płynie z głoszenia Ewangelii, z odnowionego spotkania z Bogiem w tajemnicy Trójcy i w Eucharystii. Ponadto w perspektywie ostatecznej nadziei Kościoła, doświadczamy zachęty do angażowania się w służbie całego Ciała Chrystusa.

dr Andrzej Sionek

Przecieranie nowych dróg – Zgłębienie tajemnicy Chrystusa - Peter Hocken

Przecieranie nowych dróg – Zgłębienie tajemnicy Chrystusa – Peter Hocken

Wydawnictwo: Emmannuel

6. Powrót do korzeni - Daniel Juster

Powrót do korzeni – Daniel Juster

Judaizm mesjanistyczny jest nowym ruchem wśród żydowskich i nieżydowskich uczniów Jezusa z Nazaretu, którzy pragną identyfikować się ze swoją tożsamością żydowską. Judaizm mesjanistyczny jest ruchem żywym, przejawiającym siłę i entuzjazm towarzyszący zwykle dokonywaniu nowych, znaczących odkryć.

Poszczególne rozdziały książki poruszają następujące zagadnienia:

  • Biblijne znaczenie Izraela Powołanie Izraela a Nowy Testament
  • Judaizm mesjanistyczny: kontrowersyjne wersety biblijne
  • Historia wzajemnych stosunków judaizmu i chrześcijaństwa
  • Życie i wiara Żydów mesjanistycznych
  • Paweł, Izrael i Prawo (Tora)
  • Styl życia Żydów mesjanistycznych
  • Żydowski i biblijny styl pobożności
  • Zagrożenia i problemy ruchu mesjanistycznego
  • Wizja rozwoju ruchu mesjanistycznego

Dr Daniel Juster jest dyrektorem Tikkun Ministries i starszym pastorem kongregacji Beth Messiah. Jego pragnienie głębszego poznania Mesjasza, swoich żydowskich korzeni i roli Kościoła w zbawieniu Izraela sprawiło, że wyruszył na poszukiwania, które wiodły przez pięć college’ów biblijnych, cztery stopnie naukowe i prawie trzy dekady intensywnych studiów. Jako uzdolniony nauczyciel i przywódca duchowy, Dan Juster oferuje czytelnikowi głębokie zrozumienie poruszanej tematyki, łącząc unikalną perspektywę historyczną i akademicką erudycję z bogactwem przeżyć duchowych Żyda mesjanistycznego

Powrót do korzeni - Juster Daniel

Powrót do korzeni – Juster Daniel

Wydawnictwo: Sofer

7. Wyrwany z piekieł, niewiarygodna odyseja Eliezera Urbacha

Wyrwany z piekieł, niewiarygodna odyseja Eliezera Urbacha – spisana przez Edith S. Weigand

Eliezer Urbach jest Żydem urodzonym w Skoczowie, niedaleko Bielska-Białej. Wygnany za młodu z ojczyzny przez wichry II Wojny Światowej, dorastał w okrutnej szkole życia, najpierw na terenie hitlerowskiej Rzeszy, a potem w stalinowskim Związku Radzieckim. Jego niesamowita podróż w poszukiwaniu bezpieczeństwa i pokoju wiodła przez wiele krajów na trzech kontynentach. Zmożony głodem, zmęczony prześladowaniami i zrozpaczony brakiem nadziei, odnalazł pokój serca tam, gdzie najmniej się tego spodziewał. Opis niektórych doświadczeń człowieka wyrwanego z piekieł holocaustu i Gułagu jest tak wstrząsający, że u wielu czytelników może wywołać gniew i rozgoryczenie. Z drugiej strony, odyseja tego zagubionego potomka Abrahama może się stać inspiracją dla wszystkich tych, którzy poszukują pokoju i radości serca.

Wyrwany z piekieł, niewiarygodna odyseja Eliezera Urbacha

Wyrwany z piekieł, niewiarygodna odyseja Eliezera Urbacha

Wydawnictwo „Sofer”

8. Ties of Blood. Story of Mike Staner as told to Victoria Steele

Ties of Blood. Story of Mike Staner as told to Victoria Steele

Mieczyslaw (Mike) Staner (1924 in Krakow) – August 29, 2003 in Kraków), was a Holocaust survivor and an author. Mieczyslaw Staner was born in the Kraków suburb of Podgórze, and was educated first in a state Primary School and later in a Hebrew Gymnasium on Podbrzezie street in Kazimierz, the oldest Jewish Quarter in Kraków, which was founded by the late Dr. Hilfstein. He survived the Second World War, after having lived in Kraków Ghetto and been deported to the Nazi concentration camps of Kraków-Płaszów and Mauthausen, near Linz. After the war he completed his education and got a bachelor’s degree in mechanical engineering. He left Poland in 1954 and spent over 4 years in Israel, Canada and Australia, working as a professional Automotive Engineer with several technical engineering publications to his credit. He retired to take care of his sickening wife and under her inspiration he became a professional writer and an international lecturer promoting his book „The Eyewitness”, which was based on his own experiences of the Holocaust. After his wife’s death he returned to Poland where he devoted his energy and time to charity work.

Ties of Blood. Story of Mike Staner as told to Victoria Steele

Ties of Blood. Story of Mike Staner as told to Victoria Steele