Ta strona jest poświęcona osobie, wydarzeniom i tego co do nas mówi papież Franciszek.
Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie!

Papież Franciszek

4

4
Picture 4 of 8

Zdjęcia pochodzą ze strony Watykanu www.vatican.va

Czy należę do tych, którzy prywatyzują Kościół dla swojej grupy, swojego narodu, swoich przyjaciół? To smutne, gdy znajdujemy Kościół sprywatyzowany z powodu tego egoizmu i braku wiary

Czy jako katolik żyję tą jednością Kościoła? Czy też mnie to nie interesuje, bo jestem zamknięty w mojej małej grupie lub w samym sobie? Czy należę do tych, którzy „prywatyzują” Kościół dla swojej grupy, swojego narodu, swoich przyjaciół? To smutne, gdy znajdujemy Kościół „sprywatyzowany” z powodu tego egoizmu i braku wiary. Czy kiedy słyszę, że wielu chrześcijan w świecie cierpi – jestem obojętny, czy też jest to tak, jakby się cierpiało w rodzinie? Czy kiedy myślę, lub słyszę, że wielu chrześcijan jest w świecie prześladowanych, a nawet oddają życie za swoją wiarę, czy to porusza moje serce, czy też to do mnie nie dociera? Czy jestem otwarty na tego brata czy siostrę należących do mojej rodziny, oddającego życie dla Jezusa Chrystusa, czy modlimy się jedni za drugich? Postawię wam pytanie, ale nie odpowiadajcie na nie na głos – jedynie w waszym sercu – ilu z was modli się za chrześcijan prześladowanych? Niech każdy odpowie w swoim sercu. czytaj więcej http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x70919/kosciol-jest-jeden-dla-wszystkich/

Papież Franciszek powiedział w środę, że zanim chrześcijanin zacznie kogoś obmawiać, powinien ugryźć się w język. - Dobrze mu to zrobi, bo język mu spuchnie i nie będzie mógł więcej plotkować

W katechezie Franciszek wyraził opinię, że przywara obmawiania innych jest jednym z powodów podziałów w Kościele. Katolicy nie mogą być sprawcami tych podziałów – powiedział.

– Prawdziwym bogactwem jest to, co nas jednoczy, a nie to, co dzieli – mówił papież. Zachęcił wiernych do refleksji: „czy przyczyniam się do jedności w rodzinie, w parafii, w Kościele czy też jestem plotkarzem, powodem podziałów, kłopotów?”.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/raport-nowy-papiez/aktualnosci/news-papiez-niech-chrzescijanin-ugryzie-sie-w-jezyk-nim-zacznie-p,nId,1032849?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zesłanie Ducha Świętego jest wydarzeniem łaski, które napełniło Wieczernik w Jerozolimie, aby rozprzestrzenić się na cały świat! - Franciszek o przeżywaniu na nowo tego co dało pierwszy raz Kościołowi życie (video)

Dzisiaj rozważamy i przeżywamy w liturgii na nowo Zesłanie Ducha Świętego na Kościół, dokonane przez Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to wydarzenie łaski, które napełniło Wieczernik w Jerozolimie, aby rozprzestrzenić się na cały świat.

Zobacz artykuł z tekstem na stronie profeteo.pl

Franciszek wygłosił niesamowite słowa o Duchu Święty, pełne życia i zachęty żeby zweryfikować swoją relację z Nim, bez względu na to jaką pozycję zajmujesz... pb (KAI/RV) / pm, Watykan

„Mówiąc otwarcie: Duch Święty nam przeszkadza. Ponieważ wprawia nas w ruch, każe iść, popycha Kościół do pójścia naprzód. A my jesteśmy jak Piotr podczas Przemienienia: „Ach, jak pięknie jest tu być razem” i [chcemy,] żeby nam nie przeszkadzał. Chcemy, by Duch Święty przysnął, chcemy oswoić Ducha Świętego. Ale to nie działa, bo On jest Bogiem, jest wiatrem, który wieje kędy chce i nikt nie wie skąd. Jest mocą Boga, jest tym, kto daje nam pocieszenie i siłę do podążania naprzód. Ale to podążanie naprzód nam przeszkadza. Ładniejsza jest wygoda” mówił Franciszek.

Aby przeczytać cały artykuł kliknij na fotografię lub link ekai.pl . Artykuł pochodzi z serwisu ekai.pl Nie stawiajmy oporu Duchowi Świętemu

Nigdy więcej obgadywania innych! mocne słowa Franciszka o tym jak wiele złego mogą wyrządzić chrześcijanie samym sobie przez swój język... KAI / psd

Jedność jest większa od konfliktów. Konflikty, jeśli nie są pomyślnie rozwiązywane, oddzielają nas od siebie, oddzielają nas od Boga. Nie kroczmy drogą podziałów, walk między sobą, nie! Wszyscy zjednoczeni, wszyscy zjednoczeni, ze swymi różnicami, ale zjednoczeni, zawsze zjednoczeni – oto droga Jezusa! Jedność jest większa od konfliktów, jedność jest łaską, o którą winniśmy prosić Pana, aby nas uwolnił od pokus podziałów, walk między nami i egoizmu, od gadulstwa. Ile złego robi gadulstwo, ile złego? Nigdy więcej obgadywania innych, nigdy więcej. Jakże wiele szkód wyrządzają Kościołowi podziały między chrześcijanami, partyjniactwo, małostkowe interesy, ale również podziały wśród wspólnot chrześcijańskich: ewangelicy, prawosławni, katolicy. Powinniśmy szukać jedności.” Zobacz cały artykuł na stronie deon.pl

Ewangelię trzeba głosić z prostotą i bezinteresownie

Ewangelię trzeba głosić z prostotą i bezinteresownie – stwierdził papież podczas porannej Mszy św. Czytaj cały artykuł na stronie gosc.pl

Modlitwa zawsze dociera do Bożej chwały! Zawsze! kiedy jest modlitwą serca. Franciszek naucza o mocy właściwej modlitwy /Radio Watykańskie Radio Watykańskie /ctv/pz

Modlitwa zawsze dociera do Bożej chwały, zawsze, kiedy jest to modlitwa serca. Natomiast kiedy jest to kwestia moralności, jak w przypadku, o którym mówili saduceusze, nigdy nie dociera, bo nigdy nie opuszcza samych siebie, jest grą intelektualną

Modlić się za nich. Muszą oni wejść w moje serce, muszą być dla mnie niepokojem: cierpi mój brat, moja siostra. To właśnie tajemnica komunii świętych: modlić się do Pana: «Spójrz, Panie na niego: płacze, cierpi». Jeśli mógłbym tak powiedzieć: modlić się ciałem: aby nasze ciało się modliło. Nie ideami. Modlić się sercem

Zobacz cały artykuł na stronie deon.pl

Jest tylko jeden właściwy towarzysz naszej drogi - czy akceptujesz Jego towarzystwo?czy jesteś dla Niego przyjacielem? ważne wskazówki Franciszka o Duchu Świętym..

Prośmy o łaskę przyzwyczajenie się do obecności tego towarzysza drogi, Ducha Świętego, tego świadka Jezusa, który nam mówi, gdzie jest Jezus, jak znaleźć Jezusa, co nam Jezus mówi. Prośmy o łaskę pewnej zażyłości – wszak jest to przyjaciel. Jezus powiedział: «Nie zostawiam Ciebie samego, pozostawiam tobie Mojego Ducha». Jezus daje Go nam jako przyjaciela. Czy mamy zwyczaj, zanim zakończy się dzień by postawić sobie pytanie: «Czego dokonał dziś we mnie Duch Święty? Jakie świadectwo mi dał? Jak do mnie mówił? Co mi zasugerował?» . Jest to bowiem Boża obecność, która pomaga nam iść naprzód w naszym chrześcijańskim życiu. Prośmy dziś o tę łaskę. Sprawi ona, jak prosiliśmy w modlitwie, że łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów przyniesie owoce w ciągu całego naszego życia. Niech się tak stanie” – zakończył swoją homilię papież Franciszek.

Życia chrześcijańskiego nie można zrozumieć bez obecności Ducha Świętego! nie było by ono w takim przypadku chrześcijańskie. Było by pozbawione witalności, jakiej Jezus pragnie dla swoich uczniów. Czy twoje życie jest pełnie życia? przeczytaj słowa Franciszka o tym jak wygląda życie pełne Ducha Świętego Radio Watykańskie KAI / Radio Watykańskie / CTV / mh

„Życia chrześcijańskiego nie można zrozumieć bez obecności Ducha Świętego: nie byłoby ono w takim przypadku chrześcijańskie. Byłoby jakimiś życiem religijnym, pogańskim, pobożnym, osoby wierzącej w Boga, ale pozbawionym witalności, jakiej Jezus pragnie dla swoich uczniów. A tym, który daje witalność jest Duch Święty, obecny w nas”. Przeczytaj cały artykuł na stronie deon.pl

Franciszek zachęca nas żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu zaspokoić pragnienia naszego serca. Duch Święty mówi Ci, że jesteś kochany przez Boga. Jesteś kochany przez Boga- zatrzymaj się i przeczytaj te słowa bo może od jakiegoś czasu właśnie tego szukasz...

Duch Święty uczy nas spoglądać oczyma Chrystusa, przeżywania życia tak, jak przeżywał je Chrystus, pojmowania życia tak, jak je pojmował Chrystus. Właśnie dlatego woda żywa, którą jest Duch Święty zaspokaja pragnienie naszego życia, ponieważ mówi nam, że jesteśmy kochani przez Boga, jako dzieci, że możemy kochać Boga jako Jego dzieci, i za Jego łaską możemy żyć jako dzieci Boże, tak jak Jezus. Słuchajmy Ducha Świętego, który nam mówi: Bóg cię kocha, miłuje ciebie. Czy naprawdę kochamy prawdziwie Boga i innych jak Jezus? Czy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu? Czy pozwalamy, by przemawiał On do naszego serca? A mówi On, że Bóg jest miłością, że zawsze na nas oczekuje, że jest Ojcem, kocha nas jak prawdziwy ojciec, kocha nas naprawdę. To właśnie mówi jedynie naszemu sercu Duch Święty. Słuchajmy Ducha Świętego i idźmy naprzód tą drogą miłości, miłosierdzia i przebaczenia” Zobacz artykuł na stronie gosc.pl lub pełny tekst papieskiej katechezy na stornie www.papiez.wiara.pl

Kościół to dzieje miłości st (KAI/RV) / pm, Watykan

Kościół nie jest organizacją biurokratyczną, ale historią miłości – powiedział Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty. Przeczytaj cały artykuł na stronie ekai.pl

Kilka słów Papieża o wyniesieniu go na Stolicę Apostolską

Papież powiedział o wyniesieniu go na Stolicę Apostolską: „wiecie, że ani na moment nie opuścił mnie pokój? To nie pochodzi ode mnie, ja sam jestem bowiem typem człowieka smucącego się i martwiącego… ale nie straciłem mojego pokoju. Jest to dla mnie potwierdzeniem, że to pochodzi od Boga…”.

Co do różnych gestów i decyzji pozostania w Domu św. Marty, powiedział: “Zrobiłem to, ponieważ czułem, że tego właśnie chce Pan. Te gesty nie są jednak moje, Ktoś jeszcze tu jest….”.

Przyjechałem [do Rzymu] tylko z najbardziej niezbędnymi ubraniami, wyprałem je w nocy, a tu nagle coś takiego… Nie miałem żadnych szans być wybranym! W londyńskim domu zakładów zaklasyfikowano mnie na 44 miejscu; ten, który obstawiał moje zwycięstwo, bardzo się wzbogacił! To nie pochodzi ode mnie

Wedle zapisu rozmowy Franciszek podzielił się z przedstawicielami Latynoamerykańskiej i Karaibskiej Konfederacji Kobiet i Mężczyzn dwoma “problemami” . “Pierwszym jest aktualnie obecna w Kościele tendencja pelagiańska. Istnieją grupy dążące do odrestaurowania tego, niektóre z nich spotkałem w Buenos Aires. Sprawiają one, że człowiek czuje się, jakby cofał się o 60 lat, przed Sobór…. jakby był w 1940 roku.” Aby to lepiej zilustrować papież dodał: “kiedy mnie wybrano, otrzymałem list od jednej z takich grup, która pisała: ‚Wasza Świątobliwość, ofiarowujemy Ci skarb duchowy: 3525 różańców’. Czy nie mogli, zamiast liczyć je wszystkie, po prostu powiedzieć: ‚modlimy się za Ciebie, prosimy o to i o to‚.

Wypowiedzi pochodzą ze strony . Tłumaczenie Piotr Musiewicz

O zdrowym rozsądku letnich chrześcijan kg (KAI/RV) / pm, Watykan

Chrześcijanie letni chcą budować Kościół na własną miarę, ale to nie jest Kościół Chrystusowy – podkreślił papież Franciszek podczas porannej Mszy sprawowanej w sobotę w kaplicy Domu św. Marty. Przeczytaj cały artykuł na stronie ekai.pl

Franciszek: trzeba głosić Chrystusa z radością / Radio Watykańskie / mh

Do zapatrzenia się w Jezusa, który nas wzywa do głoszenia Ewangelii i Jego imienia, z radością zachęcił dziś rano papież Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty w Watykanie. Wskazał, że „nie powinniśmy się lękać radości Ducha Świętego, która prowadzi do przezwyciężenia zamknięcia w sobie samych”. Zobacz cały artykuł na stronie deon.pl

Droga wiary nie jest alienacją st (KAI/RV) / pm, Watykan

Droga wiary nie jest alienacją, ale przygotowaniem serca, aby mogło zobaczyć piękne oblicze Boga – powiedział papież Franciszek podczas porannej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty. Przeczytaj cały artykuł na stronie ekai.pl