Jerzy i Halina Pikura

Gospodarze Domu w Lanckoronie

Brody 361

Jerzy Pikura tel.:  608  605  196