En Christo Katolicy w służbie:

ewangelizacji

odnowy życia chrześcijańskiego

jedności chrześcijan

Cel En Christo:

Jako En Christo stałym naszym dążeniem jest podejmowanie wezwań, które rozpoznajemy jako najistotniejsze w odkrywaniu Bożego prowadzenia w Kościele. Poprzez refleksję zmierzającą do ich głębszego zrozumienia, chcemy jednocześnie inspirować wszystkich, którzy chcą się angażować w proces odnowy Kościoła, jak i ukazywać możliwość konkretnych działań zmierzających do odczytania szerszej refleksji w języku konkretnej praktyki postępowania.

Niezmiennie od samego początku uznajemy ewangelizację (misję), odnowę życia i jedność chrześcijan jako absolutny priorytet w naszym postępowaniu.

Te trzy elementy w sposób nierozłączny, wzajemnie się warunkujący wyznaczają jednoznacznie kierunek naszego zaangażowania. W tym sensie stanowią one priorytet, a nie priorytety.

Innymi słowy oznacza to, że uważamy, iż procesu posoborowej odnowy życia w Kościele i jego podstawowego ukierunkowania na ewangelizację, nie można traktować w sposób rozdzielny z procesem odbudowywania jedności wśród chrześcijan. (Złota zasada ks. Fr. Blachnickiego)

W praktyce oznacza to, że celem „En Christo” jest służenie Kościołowi:

Ewangelizacjąktóra ma na względzie zarówno świadectwo jedności całego Ciała Chrystusa, jak i dalszą formację do życia i posługi tych, którzy przyjęli Dobrą Nowinę.

Formacjąktóra jest szkołą urzeczywistniania odkrywanej w Bogu jedności, ewangelizacyjna w swoim zewnętrznym przejawie.

Ekumeniąktóra jest wspólnym usposabianiem się do świadectwa wspólnego głoszenia.

Wspieraniem i dawaniem miejsca każdej formacji, która tym samym zasadom pozostaje wierna. (To rozszczepienie w praktyce Kościoła w naszym zrozumieniu jest podstawowym problemem, który osłabia sam proces odnowy)

Postanowiłem poczynić te uwagi na początku tegorocznego podsumowania z uwagi na ponawiające się pytania o kierunek naszego zaangażowania. Jedni postrzegają je jako ewangelizacyjne inni jako ekumeniczne, jeszcze inni jako skoncentrowane na odnowie życia rodzinnego, inni wreszcie jako oddane promocji odnowy charyzmatycznej.

Dla naszego wewnętrznego zbudowania czerpiemy najwięcej z owoców spotkania ACCSE, jeżeli chodzi o doświadczenia w ewangelizacji, z doświadczeń ENC (European Network of Communities) jeżeli chodzi o wprowadzanie doświadczeń wspólnot w życie Kościoła, oraz z doświadczeń TJCII (Toward Jeruzalem Concil II), jeżeli chodzi o budowanie jedności Ciała Chrystusa.

Cieszyliśmy się możliwością goszczenia u nas i posługi rodzinom i małżeństwom z Kręgów Kościoła Domowego.

Spotkania w Lanckoronie możemy podzielić na kategorie:

W służbie jedności chrześcijan...

Co mówi Duch do Kościołów? Jedność chrześcijan, Co mówi Duch do Kościołów w Polsce?, Przecieranie nowych dróg?

Tydzień dla młodych: Katolicy, Protestanci, Prawosławni – razem!

Mówienie językami: Rola mówienia językami w budowaniu duchowej jedności wśród chrześcijan. Wykład monograficzny na PAT.

W służbie odnowy życia chrześcijańskiego ...

Seminarium dla młodzieży: Jak chodzić ze sobą?

Seminarium dla małżeństw: Budowanie jedności małżeńskiej

Seminarium dla rodziców: Wychowanie dzieci

Tydzień dla rodzin

Seminarium dla mężczyzn: Poświęcenie, modlitwa, świętość i Seks w miejscu pracy

Seminarium dla kobiet: Świętość, Boża kobieta

W służbie Ewangelizacji…

Seminaria Alfa

Weekendy Alfa

Seminarium Beta

Kursy Filipa, Pawła, Emaus

Seminarium metodologiczne na temat inicjatywy

Alfa Wykład monograficzny: Współczesne ruchy w Kościele

 

dr Andrzej Sionek

  • Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia En Christo
  • Założyciel Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego
  • Wykładowca na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie