Parsza Toldot – Pokolenia 21-23.11.2014

Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Parsza Toldot – Pokolenia 21-23.11.2014
Zapraszamy wszystkich po świeżej lekturze Rdz 25:19- 28:9. Ten tekst Tory następuje wprost po „Chayei Sarah” (Życia Sary), co było przedmiotem naszego studium w zeszłym roku.
Tekst ten jest pełen dramatów rodzinnych i wielu wydarzeń w życiu ludzi. Czytamy tutaj o błogosławieństwach, zdradach, miłości i nienawiści, napięciach plemiennych i przymierzach, o modlitwie i chorobie. Te wszystkie wydarzenia dotyczą kluczowych wydarzeń w historii patriarchów Izraela.

 

zobacz więcej

Pesach 2014

Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Pesach 2014

Drodzy Bracia i Siostry, przyjaciele En Christo!

W związku z organizowanymi celebracjami sederów Pesachowych zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, które prowadzi do korzeni naszej wiary.

zobacz więcej

Konferencja wraz z uwielbieniem w Krakowie

Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Konferencja wraz z uwielbieniem w Krakowie

Jako Katolickie Stowarzyszenie En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności Chrześcijan zapraszamy do wspólnej modlitwy połączonej z refleksją teologiczną w cyklu spotkań „Ekumenizm Ducha”, w ramach Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan.

Spotkania odbędą się w dniach 20 i 21 stycznia o godzinie 19:00, w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ul. Podzamcze 8.

zobacz więcej

Biblijny weekend mesjański – Piąta Parsza Tory: Chaje Sara

Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Biblijny weekend mesjański – Piąta Parsza Tory: Chaje Sara

 

W październiku spotkamy na kolejnym studium biblijnym, tym razem prowadzeni będziemy przez słowo z przypadającej na te dni piątej Parszy Tory: ks. Rodzaju (Bereszit) 23:1 – 25:18 zatytułowaną „Chaje Sara„.

zobacz więcej

Tydzień Studium Biblijnego List do Galatów 22-29 VII 2013

Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Tydzień Studium Biblijnego List do Galatów 22-29 VII 2013

W roku wiary zapraszamy na 7 dni szkoły biblijnej. Studium będzie powrotem do korzeni naszej wiary.

Szkoła, prowadzona przez czołowych mesjańskich nauczycieli z USA i Izraela, dotyczyć będzie Listu do Galatów.

Przyglądając się kontekstowi tego Listu widać wyraźnie, że został on napisany w odpowiedzi na pojawienie w Galacji, w I wieku, nowych głosicieli Ewangelii, którzy warunkiem niezbędnym do osiągnięcia zbawienia czynili wypełnianie uczynków wymaganych przez prawo Starego Przymierza.   List ten często był używany jako przykład nauczań Pawła dyskredytujących Prawo i wspólnotę Izraela.

zobacz więcej

Wieczorne spotkania z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba na Mazowszu

Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Wieczorne spotkania z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba na Mazowszu

„Słuchaj Izraelu. Jam jest Pan, Bóg twój, którym Cię wywiódł z Ziemi Egipskiej z domu niewoli”

Włączeni przez Jezusa w Izrael i napełniani obficie błogosławieństwem Bożym przez naszych Braci z Narodu Wybranego z radością zapraszamy Was na trzy wieczorne spotkania, które poprowadzi dla nas Izajasz z Jerozolimy (znany tym, którzy uczestniczyli w weekendach mesjańskich w Lanckoronie),  a w uwielbieniu poprowadzi nas Sanita Sionek.

zobacz więcej

Prawo i Łaska – Weekend z Danielem i Izajaszem Gruberem

Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Prawo i Łaska – Weekend z Danielem i Izajaszem Gruberem

1- 3 marca 2013 roku – Prawo i Łaska

Daniel Gruber jest jednym z czołowych przedstawicieli myśli mesjańskiej w USA, autorem wielu książek i artykułów, m.in. „Kościół i Żydzi”, „Tora i Nowe Przymierze”, „Kopernik i Żydzi”, „The Messianic Writings”.

UWAGA – Zapisy na weekend zostały zakończone!
zobacz więcej