Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

26-28.10.2018 Weekend mesjański

Misja EnChristokatolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan.

Lanckorona, 26-28 października 2018 r.

Weekend mesjański

Bóg jest niezmienny

  • Początkiem Jego Miłość!
  • Jego Sąd Końcem!

Oto fundamentalne pytanie jakie staje przed każdym wierzącym, który spotyka się z Bogiem Starego i Nowego Przymierza: jak jest to możliwe, aby był to Jeden i ten sam, nie podlegający zmianie Bóg?! Jakim sam siebie przedstawia na kartach Pisma, a jakim myśmy Go uczynili przedstawiając Go na miarę naszych wyobrażeń?

Zapraszamy na fascynujący weekend, aby zmierzyć się z tym, co Bóg sam mówi o sobie. Jakim Bóg jawi się sercu Żyda głęboko wierzącego Jezusowi, wierzącego który pragnie całe swoje życie oprzeć na Słowie Bożym!

Koszt Weekendu 190 zł
+ Kolekta na potrzeby pokrycia kosztów wydarzenia w trakcie weekendu