Autor: w: Wydarzyło się

Wieczory z Bogiem Izraela 6-8.11.2017

Uwaga ważne wydarzenie!

6-8 listopada 2017 r.
WIECZORY Z BOGIEM IZRAELA

Poniedziałek 6 listopada

MAŁŻEŃSTWO I ROZWÓD

Wtorek 7 listopada

SĄDY I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Środa 8 listopada

PIENIĄDZE I PODATKI

Jesteśmy wdzięczni Bogu za Izrael, w którym znajdują się korzenie naszej wiary.
Za sprawą Izraela, którego sobie wybrał uświadomią upadłym narodom, że jest
Jeden Bóg.
Objawił siebie jakim jest i jakie są Jego zamiary względem człowieka.
Oznajmił człowiekowi jakie są Jego standardy, którymi chce abyśmy żyli, Jemu się
podobali, aby w mocy Ducha na nowo mogła powracać obecność i chwała Boża
pośród Ludu Bożego.
Zapraszamy na ten cykl spotkań z Danielem – głęboko wierzącym w Jezusa Żydem,
aby na nowo uświadomił nam jakie od początku objawione były Boże standardy w
kwestiach, którymi dzisiaj żyjemy i jak do ich przestrzegania byliśmy wychowywani.
Mamy nadzieję, że to pomoże nam na nowo odnaleźć się w publicznej debacie w
naszym kraju.
Misja EnChristo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności
chrześcijan.
Miejsce spotkań: Sala teatralna Szkoły Podstawowej 164 SS. Nazaretanek
ul. M.B. Wysłouchów 28, Kraków.
Rejestracja, daje gwarancję dobrych miejsc na sali za kolejnością zgłaszania się.
Koszt rejestracji 20 zł (płatne na konto 44 1020 2892 0000 5102 0626 9791,
lub na miejscu )

Formularz z zapisamihttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_e8bX-ycWBKmLL8X1OkubY0Kskqjt2tYh9TAQNGEloEpFtA/viewform
Kolekta:
Będzie zbierana kolekta na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia.
Ps.
W dniach 3-5 listopada: Boże prowadzenie poprzez sny i wizje – weekend w
Lanckoronie – szczegóły