Autor: w: Wydarzyło się

15-21.07.2017 Camp dla młodych

Lanckorona

15- 21 lipca, 2017 r.

Tydzień dla Młodych

CHODZĄCY W OGNIU

On Chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.

Goście:

Adrzej i Sanita Sionek

Colin Symes (Szkocja)

Michał Grzanka

O. Marcin Urbański ( Niemcy)

Młodzi ze Stanów Zjednoczonych … i inni

Uczestnicy: młodzi (18+) z Częstochowy, Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Wy…

Koordynator weekendu: Robert Golej

Cena (promocyjna dla uczestników ŚDM) – 450 zł

Podczas tego czasu jesteście gośćmi wspólnoty En Christo: www.enchristo.eu
Zgłoszenia: Wyłącznie poprzez formularz poniżej!
Informacje: 509476306, robert.golej@ue.wroc.pl

Adres: Brody 361, 34-140 Kalwaria Zebrzydowska

Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu prosimy o dokonanie przedpłaty (bezzwrotnej) 100 złotych na konto Misja EnChristo – 29 1020 2892 0000 5702 0626 9767 tytułem: "TdM – 2017"

W tym czasie trzy ścieżki

 • Uwielbienie, małe grupy, wstawiennictwo, spotkanie z żywym Słowem, katechezy
 • Warsztaty tematyczne, pozwalające odkryć ci swój dar, udoskonalić umiejętności
  • Uwielbienie
  • Język angielski Fotografia z elementami obróbki obrazu
  • Dziennikarstwo
 • Spora dawka sportu i dobrej zabawy
  • Siatkówka
  • Piłka nożna
  • Piesze wyprawy w okolice – Kalwaria Zeb., Lanckorona

Cel:

 1. Odnalezienie na nowo swojego miejsca w Bogu.
  • Kim jestem w Duchu
  • Kim jestem w Chrystusie
  • Kim jestem w Ojcu
 2. Koncentracja na Jezusie i Jego planie dla Ciebie
 3. Wprowadzenie w doświadczenie żywej i ciągłej obecności Boga w życiu wierzących, mocą Ducha
  świętego
 4. Moc Boga w naszej słabości – poddawanie Bogu młodzieńczych pragnień
 5. Chrzest Duchem świętym i ogniem.
 6. Scalanie tego co święte i „świeckie”
 7. Przemienianie tego świata – idźcie!


„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”
Łk 11,13.

ZAPISY: