Autor: w: Blog, Wydarzyło się

09-11.06.2017 Weekend dla kobiet

Zapraszamy na kolejny Weekend dla kobiet prowadzony dla nas przez Irenę Neumueler oraz Sanitę Sionek.

KOBIETA WOLNA OD LĘKU

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha lęku,
ale mocy i miłości, i trzeżwiego myślenia”
/2 Tym 1,7/
TEMATYKA:

  • jaki wpływ ma lęk na moje życie, jak zapanować nad uczuciem lęku
  • co na temat lęku mówi Biblia i w jaki sposób Bóg działał w życiu różnych postaci biblijnych, wyprowadzając ich z opresji lęku i uzdalniając do wypełnienia określonej misji
  • jakie znaczenie ma wiara w sytuacji lęku
  • jak spojrzeć na swoje lęki w świetle Słowa Bożego i otworzyć się na uzdrawiającą moc Boga, by lęk nie panował nade mną i nie ograniczał mojego działania

PROWADZENIE: Irena Neumueler, Sanita Sionek

IRENA NEUMUELER – teolog, pedagog, trener rozwoju osobistego, doradca chrześcijański, nauczyciel dyplomowany. Jest założycielką i prezesem Fundacji „Status Feminae”. Prowadzi rekolekcje, warsztaty, konferencje, szczególnie dla kobiet. Mieszka w Lęborku.

SANITA SIONEK – żona, mama 2 pięknych córek, teolog, lider uwielbienia, wraz z mężem jest założycielką misji En Christo i od 18 lat posługują w pełnym wymiarze czasu na rzecz Kościoła w dziedzinie ewangelizacji, odnowy życia chrześcijańskiego i jedności chrześcijan. Szczególną jej pasją jest zachęcanie ludzi do oddania się uwielbieniu Boga, poznawaniu Słowa Bożego i uwalnianiu ludzi świeckich w posłudze.

TERMIN: 9-11 czerwca 2017, rejestracja w piątek od g.18.do 19, zakończenie weekendu w niedziele obiadem o 13.00

MIEJSCE: dom spotkań En Christo, Lanckorona, Brody 361

KOSZT:170 zł
Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu prosimy o dokonanie przedpłaty (bezzwrotnej) 50 złotych na konto Misja EnChristo – 29 1020 2892 0000 5702 0626 9767 tytułem: „Weekend dla kobiet 9-11.06.2017”

DODATKOWE INFORMACJE: zgloszenia@enchristo.eu, tel. 791 943 670 (Maria)

ZAPISY: przez poniższy formularz zgłoszeniowy