Autor: w: Blog, Wydarzyło się

7-9.04.2017 Boże Standardy

Weekend poświęcony tematyce chrześcijańskiej wspólnoty

Boże standardy!


Niechaj wszystko dokonuje się stosownie i we właściwym porządku
(1Kor 14,40)

Nauczanie weekendu:
Boży porządek dla rodziny
Boży porządek dla lokalnej wspólnoty
Boży porządek dla Kościoła
Co Bóg ustanowił w Kościele po pierwsze, po drugie, a co po trzecie?
Od wspólnoty wybranych (Ekklesia) do wspólnego wybrania w Chrystusie (Koinonia en Christo)
Porządek tego świata i jego bogowie – relatywizm, liberalizm i indywidualizm
Ewangelia w kosmopolityczym społeczeństwie

Aby we wspólnocie nie zabrakło harmonii i pokoju, aby jedni drugim mogli okazywać troskę we właściwy sposób, warto poznać porządek, który pochodzi nie z naszych ludzkich ustaleń, ale z ustanowienia Bożego.
Wiadomo wtedy ku komu kierować ewentualne zażalenia, a podstawowe zarzuty rozwiązują się nie w sporach, ale we wspólnym uniżeniu i uwielbieniu.
A to wszystko, abyśmy przez miłosierdzie Boże stali się błogosławieństwem i sprawiedliwością Bożą dla świata, który nas otacza.

Termin: 7-9.04.2017
Prowadzący:
Alina i Henryk Wieja
Sanita i Andrzej Sionek

Koszt: 180 zł

Przedpłata (bezzwrotna) 50 złotych na konto Misja EnChristo

29 1020 2892 0000 5702 0626 9767
Tytułem: „Boże standardy”

Zapisy przez formularz

Informacje:
zgloszenia@enchristo.eu

Na weekendzie nie zapewniamy opieki dla dzieci.