Autor: w: Inne, Wydarzyło się

2016.11.25-27 Moje drogi w Panu – Ulf Ekman

Zapraszamy na weekend z wyjątkowym człowiekiem!
Opis wydarzenia poniżej!

Najcenniejszą rzeczą, którą każdy z nas posiada to własna historia spotkania z Panem, która rozwija się w czasie w miarę jak wchodzimy w Boży plan zbawienia i odczytujemy w nim poprzez dane nam obietnice swoje własne unikalne miejsce. W danym nam czasie uczenia się, a nade wszystko bycia uczonym, Pan wykorzystuje wszystkie dane nam okoliczności w swojej szkole uczniów, aby się do nas przybliżyć, dać nam się poznać. Poznajemy poprzez to jak i sami zostaliśmy poznani.

Od dłuższego czasu zamierzałem zaprosić Ulfa Ekmana do Lanckorony, aby pilnie wysłuchać jego historii. Jestem świadomy, że poprzez nią Pan może przemówić do serc wielu z nas. Zachęcam do wysłuchania jej z jednej strony jako świadectwa Ulfa, z drugiej strony poprzez słowa tego świadectwa spróbujmy usłyszeć co Duch mówi dzisiaj do Ciała Chrystusa, co czyni w świecie!

Świadectwo to jest dla mnie szczególnie ważne z uwagi na to, że jest świadectwem pełnego pasji ucznia Chrystusa, który ofiarował bez reszty swoje życie, aby rozniecić przebudzenie w Skandynawii, byłych republikach Związku Radzieckiego sięgając Azji. Pamiętam jak w latach dziwięćdziesiątych w ramach wyjazdów misyjnych Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego na Łotwie, Ukrainie, w Rosji wszędzie spotykaliśmy „ludzi Ulfa”.

Świadectwo Ulfa jest dla mnie szczególnie cenne z uwagi na jego bezkompromisowość i gotowość podążania za głosem prorockim, zgodnie z tym jak go w swoim życiu odczytywał i w wierze za nim podążał. Myślę, że to właśnie pozwoliło Ulfowi zrodzić tak wielki owoc w wierze. Jednocześnie z taką samą bezkompromisowością był gotowy uznać swój błąd i zmienić swoje postawy i strategie postępowania, nawet za cenę utraty swojego dorobku, osobistego prestiżu, dobrego imienia. Niewielu takich ludzi spotykamy dzisiaj, dlatego warto tym świadectwem się nasycić. Warto wiedzieć dlaczego sprawy, które podejmuje Ulf mają w sobie życie!

Jestem świadomy jak wiele swoim doświadczeniem Ulf może wnieść w życie Kościoła Katolickiego, jak wiele może wnieść dla budowania mostów pomiędzy braćmi i siostrami w całym Ciele Chrystusa – przyjdźcie i zaczerpnijcie!

 

Serdecznie zapraszamy do spotkania z Ulfem na drogach Pana i wysłuchania jego brzemiennego życiowym doświadczeniem świadectwa!

Andrzej Sionek

Termin: 25-27.11.2016

Prowadzący: Ulf Ekman

Koszt – 200 zł

Zapisy poprzez poniższy formularz

Informacje: Tel. 781 323 233 Kamil