Autor: w: Blog, Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Sprawiedliwość i miłosierdzie – weekend mesjański 20-22.11.2015

Lanckorona 20 – 22 listopada 2015

Weekend mesjański: SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOSIERDZIE

 

Weekend ten stanowi bezpośrednie przygotowanie do przeżycia rozpoczynającego się Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego – Roku Miłosierdzia w 50 lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II.

 

Serdecznie zapraszamy

W trakcie tego wydarzenia będziemy studiować fragment Pięcioksięgu – Księgi Rodzaju (28:10 – 36:43).

Jestem zbyt mały, aby doznać twojej pełnej współczucia miłości!” rzekł Jakub do Boga

קטנתי מכל החסדים ומכל־האמת אשר עשית את־עבדך (Rdz 32:10-11)

Reakcję Boga pozwoli nam zrozumieć i przeżyć prorok Ozeasz odnoszący nas do miłosiernego i pełnego współczucia serca Ojca (Oz 11:7  – 14:10).

Ostatecznie nowe spojrzenie na Jakuba i Ezawa odsłoni przed nami List do Rzymian, odpowiadający na pytanie: Dlaczego Bóg okazuje miłosierdzie jednym, a innym nie? (Rz 9: 1:33).

A to wszystko w odniesieniu do relacji między wierzącymi spośród Żydów i spośród narodów!

Termin: 20-22.XI.2015

Miejsce: Dom Spotkań Misji EnChristo, Lanckorona, Brody 361

Koszt: 160 PLN / dzieci do 3 lat gratis, 3-12 lat: 75 PLN

Pytania: zgloszenia@enchristo.eu

Formularz zgłoszeniowy: