Autor: w: Wydarzyło się

Co Duch czyni dziś w Kościele i świecie? (27.02-01.03.2015)

Gościem EnChristo będzie Charles Whitehead

Co Duch czyni dziś w Kościele i świecie?

Refleksja w przededniu 50 rocznicy obecności odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim

Prowadzi – Charles Whitehead

Weekend poświęcony refleksji nad odnową charyzmatyczną w obliczu nadchodzącego jubileuszu 50 lat jej obecności w Kościele katolickim. Odnowa charyzmatyczna pojawiła się w bardzo istotnym momencie życia Kościoła, który zafascynowany nowo przyjętą wizją, podejmujący wstępne reformy soborowe, zadawał sobie pytanie jaka ma być strategia wprowadzania nowej wizji w życie, jak żyć zachowując wierność wobec niej.

Pojawienie się w Kościele charyzmatów było dla papieża Pawła VI autoryzacją nowo przyjętej wizji ze strony Boga, znakiem uwolnienia łaski, aby wizja mogła zostać urzeczywistniona w praktyce życia Kościoła. Stąd też 40 lat temu Odnowa charyzmatyczna otrzymała szczególne papieskie błogosławieństwo.

Nie sposób ogarnąć wagi odnowy charyzmatycznej dla życia Kościoła, a jeszcze bardziej dla życia milionów katolików na całym świecie. W wymiarze osobistym chrzest w Duchu Świętym stał się dla wielu zasadą organizującą ich chrześcijańskie życie – sakramentalne i niesakramentalne, stał się inspiracją i mocą do posługi.

W kontekście tego co Duch czyni dziś w Kościele i na świecie seminarium będzie okazją, aby zadać sobie ważne pytania:

 • Jaki w dzisiejszym zrozumieniu był cel niezwykłego wylania się Ducha?
 • Czy potrafiliśmy ten cel rozpoznać i być mu wierni podczas niemal 50 lat?
 • Jak skuteczne było przywództwo w minionym czasie?
 • Jakie są nasze priorytety na dzisiaj?
 • Jak wygląda odnowa dzisiaj, czy wciąż jest ona charyzmatyczna?
 • Jak dzisiaj Kościół spogląda na odnowę?
 • Jakie były postawy poszczególnych papieży (od 1967 roku) wobec odnowy, do czego nas zachęcali?
 • Czego papież Franciszek spodziewa się od nas dzisiaj?
 • Jak na Odnowę charyzmatyczną patrzą dzisiaj ludzie młodzi?
 • Jak ważny jest ekumenizm w dniu dzisiejszym i w perspektywie przyszłości?
 • Czy jesteśmy w stanie nakreślić w kilku słowach naszą wizję na nadchodzącą przyszłość?

Tematy katechez:

 • Bóg niespodziewanego: wezwania ukryte w Odnowie charyzmatycznej
 • Odnowa charyzmatyczna: jej natura i cele
 • Kultura Pięćdziesiątnicy: Odnowa w Kościele
 • Nowe życie dla każdego: Chrzest w Duchu i charyzmaty
 • Odnowa w akcji: Chodzenie w Duchu
 • Jest więcej, tak wiele więcej: Odnowa i droga przed nami
 • W sercu Kościoła: Odnowa i parafi

Charles Whitehead

Charles Whitehead jest szczególnym naszym gościem z uwagi na to, w jaki sposób Pan posługuje się nim w pionierskiej posłudze odnowy życia w swoim Kościele katolickim. Gość ten w posłudze integruje nurty, które Duch Święty wzbudził w Kościele. Dzięki nadchodzącym spotkaniom możemy nurty te jeszcze lepiej zobaczyć i szczególnie przyglądnąć się dziełu Ducha w naszej Archidiecezji.

Od prawie 40 lat Charles Whitehead jest uznanym głosicielem i nauczycielem – w parafiach, na konferencjach, rekolekcjach, weekendach, specjalistycznych kursach i projektach, zarówno lokalnie, na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. Od ponad 20 lat wydaje magazyn GOODNEWS; jest autorem wielu książek.

 

Koordynacja pracy ruchów odnowy

W Wielkiej Brytanii należy do grona koordynującego pracę liderów różnych nowych ruchów. W listopadzie 2014 roku uczestniczył w organizacji spotkania wszystkich ruchów z kardynałem Londynu, aby świętować dzieło Ducha Świętego. W tym wymiarze współpracuje z ruchem Focolare.

 

Odnowa Charyzmatyczna: (międzynarodowo, narodowo i lokalnie)

Podstawową posługą Charlesa Whiteheada była i jest szeroko rozumiana odnowa charyzmatyczna. W ramach tej posługi przewodniczył w latach 1983-2006 pracom Angielskiego Narodowego Komitetu Służby Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej, a jednocześnie w latach 1989-2000 był Przewodniczącym Rady ICCRS (Międzynarodowej Katolickiej Służby Odnowie Charyzmatycznej)

 

Służba odnowie życia w rodzinie

Z uwagi na zaangażowanie w służbę chrześcijańskiej rodzinie i młodym od 1994 roku gromadzi rodziny na wspólnym nauczaniu, świętowaniu i wypoczynku w ramach inicjatywy zwanej „Celebrate”.

 

Posługa mężczyznom

W 1996 roku rozpoczął posługę dla mężczyzn pod nazwą „Harvesters” (Żniwiarze); jako jej inicjator i przewodniczący organizuje z mężczyznami coroczne spotkania i konferencje.

 

Alfa

Charles jest dobrym przyjacielem Pastora Nicky Gumble’a, lidera Alfy. W 1996 r. rozwinął inicjatywę „Alfa dla katolików„, która miała na celu dopomóc katolickim parafiom i grupom prowadzić kursy Alfa. Obecnie „Alfa dla katolików” jest częścią posługi Holy Trinity Church, Brompton; oba rodzaje Alfy rozprzestrzeniły się na cały świat. Również z inicjatywy Charlesa i jego współpracy z Davidem Payne powstała CaFe (Catholic Faith Exploration), która produkuje płytki DVD do użytku w katolickich parafiach, jako ciąg dalszy samego Kursu Alfa. Obecnie około 1000 parafii w Wielkiej Brytanii posługuje się tymi kursami.

 

Nowa Ewangelizacja

Od 1996 roku Charles Whitehead przewodniczy Katolickiej Posłudze dla Ewangelizacji, wyposażającej parafie i kościoły lokalne w materiały, źródła zapewniające nauczanie ewangelizacyjne i formację. Jeżeli chodzi o Szkoły Nowej Ewangelizacji: współpracował bezpośrednio z ojcem Tomem Forrestem, założycielem inicjatywy „Ewangelizacja 2000” oraz Stowarzyszenia Katolickich Koordynatorów Szkół Ewangelizacji (ACCSE-2000/), a także m.in. z Jose Prado Floresem.

Wspólnoty

Od lat 80tych Charles pozostaje w stałym kontakcie z założycielem wspólnoty Chemin Neuf – o. Laurentem Fabre i współpracuje z tymi wspólnotami na terenie Wielkiej Brytanii.

Organizator: EnChristo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan
Miejsce: Lanckorona

Termin: 27 lutego – 1 marca 2015 r.
Zapisy: od 22 stycznia do 20 lutego 2015 (lub do wyczerpania miejsc)
Mailowo: zgloszenia@enchristo.eu
W zapisie prosimy podać imię, nazwisko, miasto i wspólnotę (lub parafię) pochodzenia. Zapisy potwierdzamy mailowo.
Informacje: tel. 503 056 310 (Piotr)

Koszt: 150 zł

Formularz zgłoszeniowy!