Autor: w: Wydarzyło się

Ekumeniczna łaska charyzmatycznych ruchów 23-25.01.2015
Z radością zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z ks. Piotrem Hockenem!
Tym razem ksiądz Piotr, wieloletni sługa jedności, pragnie podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na następujące tematy:
 • Otwarcie się Kościoła katolickiego na Kościoły ewangeliczne i pentekostalne.
 • Co owo otwarcie oznacza dla ekumenizmu w nadchodzących latach? 
 • Ekumenizm Ducha – obecna sytuacja i nowe możliwości
Kontekstem nauczania jest świadomość roli relacji katolicko-ewangelicznych w ekumenizmie nadchodzących lat – tego, że będą one zarówno coraz bardziej widoczne jak i znaczące.

Mając doświadczenie bogactwa, jakie niesie wspólne przeżywanie tych weekendów w gronie braci i sióstr z różnych Kościołów zapraszamy przedstawicieli każdego z nich, w szczególności tych wszystkich, którzy mają w sercu temat jedności chrześcijan i tych, którzy są w niego w jakikolwiek sposób zaangażowani, jak również tych, którzy pragną go poznać.
Katechezy:
 • Analiza bieżącego rozwoju wydarzeń w Kościele katolickim w odniesieniu do chrześcijan ewangelicznych i zielonoświątkowców: czym w istocie są wolne Kościoły?
 • Istotne kwestie, które należy sobie uświadomić we wzajemnej współpracy
  • Pomiędzy tym, co wewnętrzne a tym, co zewnętrzne:
   • sercem a postawą,
   • liturgią a spontanicznością,
   • szczerością a wyznaniem grzechów.
  • Odwieczny temat – Maria i święci:
   • pomiędzy tym, co osobiste, a tym, co wspólne,
   • pomiędzy kościołem ziemskim, a niebiańskim.
  • Krzyż i zmartwychwstanie:
   • cierpienie i uzdrowienie,
   • ubóstwo i dobrobyt.

Proponujemy ten weekend wraz z ks. Piotrem Hockenem w świadomości, że wielu młodych katolików w naszym kraju zostało ubogaconych i powołanych do głębszego życia w Chrystusie za sprawą braci i sióstr z różnych nurtów ewangelicznych i pentekostalnych. Jest rzeczą naturalną, aby w raz otrzymanej łasce trwać i ją rozwijać. Powstaje pytanie jak kierować swoim życiem wiary, aby budować jedność w Duchu i umieć w tej jedności rozpoznawać i podejmować dialog w tym, co jeszcze nas dzieli.

Zapraszamy Was na ten weekend kończący kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w nadziei, że złączeni w modlitwie będziemy mogli stać się jeszcze użyteczniejszymi sługami jedności, potrafiącymi czerpać z nowych możliwości, które się przed nami otwierają.

Termin: 23-25.01.2015
Miejsce: Lanckorona (Brody 361) – Dom formacyjny EnChristo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan
Koszt:150 PLN
Zapisy poprzez formularz: http://goo.gl/forms/K33VcEzI16
Wszystkie zgłoszenia potwierdzamy mailowo.