Autor: w: Inne, Wydarzyło się

Triduum Paschalne 2014

 

DRODZY BRACIA I SIOSTRY CZŁONKOWIE I PRZYJACIELE
EN CHRISTO!

Wkroczyliśmy kolejny raz w tajemnicę Triduum Paschalnego.

Wielu z nas dniach Wielkiego Tygodnia uczestniczyło w celebracjach sederu pesachowego, który przez ostatnie osiem lat, począwszy od celebracji u Franciszkanów w Krakowie jest dzisiaj przeżywany przez tysiące naszych braci i sióstr w całej Polsce i nie tylko – można powiedzieć, że z uwagi na to, że jest w tym ręka Pana rozlewa się w formie prawdziwego „ruchu pesachowego” odpowiadając na głębokie pragnienie jeszcze lepszego poznania naszych korzeni w wierze.

Jezus Pesach 2014

Jest moim pragnieniem, aby ten ruch rozproszył się w naszych wspólnotach, tak, aby jak najbardziej mógł przyjąć formę swięta rodzinnego, przypominając ojcom rodzin o ich kapłańskiej posłudze względem domu i świata – tak bowiem było od samego początku. Niech ta celebracja odnowi pamięć rodzinną, przypomi nam skąd wyszliśmy, jak głębokie tęsknoty mesjańskie towarzyszyły naszym ojcom w wierze.

A kiedy wejdziemy z domu, aby wspólnie zanurzyć się w tajemnicę Triduum Paschalnego, święto nasze będzie trwało nadal. Od czasu, kiedy Jezus wskazał na ten niekwaszony chleb i odniósł do ciała swojego, kiedy wziął kielich i odniósł do krwi swojej, rozradowuje nas jako ten, który jest wypełnienim, wiekowych głębokich tęsknot Jego ludu – Alleluja!

Jednocześnie skupia nas na pełnym Jego obecności przez Ducha, upamiętniającym oczekiwaniu – Przyjdź Panie Jezu!

Przyjdź Panie Jezu !!!

Shalom wielkanocnego poranka niech będzie w waszych domach!

Tego Wam życzę wraz z całą moją rodziną,

Andrzej Sionek