Autor: w: Wydarzyło się

Zaskakujący weekend z ks. Hockenem – podsumowanie i foto

 

Weekend z ks Hockenem zaskoczył nas jak sądziliśmy ale to zaskoczenie przyniosło wiele dobrych owoców. Chociaż tematem konferencji był proroczy pontyfikat biskupa Rzymu Franciszka to jednak więcej czasu spędzaliśmy na szukaniu Bożych planów i odgadywaniu Jego drogi na co nasz biskup Franciszek pewnie bardzo by się ucieszył.

 
 

Wszystkich uczestników bardzo poruszył temat dotyczący tego czy „bogaci w ogóle mogą ewangelizować biednych?” i jakie konsekwencje na nasz styl życia, naszą otwartość na dawanie może mieć to stwierdzenie. Ważnym tematem był też temat związany z „Kościołem skierowanym ku samemu sobie”- szukaliśmy możliwości i natchnienia do zmiany w naszym myśleniu zamykającym nas na sobie i na naszym Kościele a otwierającym nas na peryferia tego w czym do tej pory żyliśmy.

Poznaliśmy stosunek biskupa Franciszka do ekumenizmu i jego niesamowite trwające już od 10 lat bardzo mocne przyjacielskie relacje z liderami kościołów zielonoświątkowych a także Jego serce dla narodu Izraela.
Poznaliśmy Jego pełne prostoty podejście do liturgii i do wszystkich spraw związanych z fizycznym, materialnym wymiarem Kościoła.
 
Był to niesamowity czas, w którym zostaliśmy zbudowani do tego aby nie tylko obserwować życie biskupa Rzymu ale także w jedności z Nim pozwalać na przemianę naszego życia aby Ewangelia napotykała już nie tylko przeszkody w naszym życiu ale żebyśmy otwierali jej drogę wszędzie gdzie jesteśmy i we wszystkim co robimy.

Marcin Gąsiorek

Fotografie dzięki uprzejmości Anety Kozak i Marka Pawełko