Autor: w: Blog

Życzenia Wielkanocne
„Boże przekaż Twój sąd królowi,

a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu…

Niech góry przyniosą pokój ludowi,
a wzgórza sprawiedliwość…

zawsze będą się modlić za niego,
nieustannie błogosławić mu będą.
Obfitość zboża będzie na ziemi…
Niech wszystkie narody życzą mu szczęścia…
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam czyni cuda”.
a Jego chwała niech wypełni ziemię – niech się tak stanie!” Psalm 72
Święta Wielkanocne przypominają nam, że nasz Pan zaczął królować!
Ten, który jest Królem nadchodzi a z jego przyjściem zostaną wypełnione wszystkie obietnice.

 

Życzymy wam abyście szli pewnie i z radością, patrząc na to co ma nadejść mając tą niezwykłą radość i pasję, której świat nie będzie się mógł nadziwić.

Wszystkiego dobrego w tym, który zmartwychwstał życzy cały zespół En Christo!