Autor: w: Filmy, Weekend Alpha, Wydarzyło się

Formacja Zespołów Alfa w Lanckoronie – podsumowanie i foto

 

W ubiegły tydzień (12-14 X 2012 r.) odbył się weekend szkoleniowy XXI edycji kursu Alfa. Szkolenie to jest organizowane dla ekip przed każdym nowo rozpoczynającym się kursem. Podczas weekendu uczestnicy usłyszeli m.in. o historii kursu Alfa, o tym czym on jest, o jego zasadach, o praktycznych stronach, o prowadzeniu małej grupki, o opiece pastoralnej oraz modlitwie.

 
 

Szkolenie było wprowadzeniem oraz przygotowaniem do posługi na kursie Alfa. Uczestnicy weekendu opuścili Lanckoronę gotowi iść za Jezusem i głosić Ewangelię z mocą Ducha Świętego podczas kursu jak i po krańce świata, na chwałę Królestwa Bożego.

Renata Kurek, Góra Oliwna

kurs alfa, alfa, alpha , Lanckorona, w Lanckoronie, en christo, enchristo