Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Tydzień z Biblią w Lanckoronie

W dniach 18-25 sierpnia 2012 odbędzie się w naszym centrum formacyjnym tydzień z Biblią pod tytułem: „Wiara dzieci Abrahama”. Tydzień ten będzie prowadzony przez wybitnego przedstawiciela żydowskiej myśli mesjańskiej  - Daniela G..

Biblia mówi nam, że Abraham był przyjacielem Boga. Żył życiem podobającym się Bogu. Dlatego też Bóg uczynił go ojcem wszystkich tych, którzy wierzą, niezależnie od tego, czy są żydami czy poganami.

Dlatego też Bóg powiedział: „Słuchajcie Mnie, wy, co się domagacie sprawiedliwości, którzy szukacie Pana. Wejrzyjcie na skałę, z której was wyciosano, i na gardziel studni, z której was wydobyto. Wejrzyjcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, która was zrodziła. Bo powołałem jego jednego, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem” Iz 51:1-2.

Kiedy Abraham był poganinem o imieniu Abram, Bóg powołał go i wyprowadził z niego nowy lud. Zmienił jego imię na Abraham, czyniąc go ojcem narodu żydowskiego. Równocześnie Bóg skierował do niego obietnicę, że stanie się ojcem wielu narodów. Poprzez wiarę w Jezusa, narody pogańskie stają się dziećmi Abrahama.

Niezależnie, zatem od tego, czy jesteś Żydem, czy wywodzisz się z innych narodów, życie Abrahama – twojego ojca stanowi przykład do naśladowania. Jezus powiedział: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama.” J 8,39.

Skoro, zatem uważacie się za prawdziwe dzieci wiary Abrahama studiujcie, zatem jego, czyny, abyście w tym, co robicie potrafili się do niego upodobnić!

Serdecznie zapraszam do tego wspólnego pochylenia się nad Słowem Bożym. Szczególne zaproszenie dla tych, którzy już doświadczyli błogosławieństwa takiego spotkania podczas dwóch ostatnich weekendów.

Andrzej Sionek

Koszt Tygodnia z Danielem G.: 550 zł
Zgłoszenia i informacje: zgloszenia[MAŁPA]enchristo.eu , tel. 503 056 310

photo source