Autor: w: Weekend En Christo, Wydarzyło się

Duchem Świętym i Ogniem

Niedawno zakończył się otwarty weekend En Christo – On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Był to czas owocny w pogłębienie rozumienia Chrztu w Duchu Świętym, żarliwej modlitwy o kolejne wylanie Ducha Świętego oraz pogłębienia relacji w samej wspólnocie En Christo.

 
 
 

Na spotkaniu mogliśmy odkryć że chrztu w Duchu Świętym nie da się sprowadzić jedynie do przedmiotu naszej refleksji, ująć go w ramy doktryny, traktować go jako zdobywanie kolejnych darów, gdyż chrzest w Duchu Świętym jest zanurzeniem się w obecności Boga, stałe ogłaszanie mocy Boga a przede wszystkim zanurzenie w Miłości. I tyko od nas zależy czy otworzymy się na Tą Miłość na nowe życie, które jest od Boga a które

  • pozwala odwrócić się od koncentracji na nas samych
  • rozpala serce do służby i modlitwy o życie dla innych
  • daje wolność niezasługiwania na  na miłość!