Autor: w: Blog

Podsumowanie roku 2011 oraz wprowadzenie w wydarzenia 2012

Drodzy Bracia i Siostry, przyjaciele EnChristo!

Przed nami otwiera się kolejny rok pracy w dziele ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan. Jak zwykle na samym początku jeszcze raz chciałbym wyrazić swoją wdzięczność naszemu Panu, za to, że doprowadził do celu to wszystko, co ze względu na Niego z początkiem minionego roku zamierzyliśmy. On sam napełnił dom spotkań w Lanckoronie za każdym razem, on też napełnił wszystkie inne miejsca, w których posługiwaliśmy.

Rok 2011 – refleksje nad minionym rokiem

Rok 2011 był dla nas najbardziej intensywnym czasem obfitującym w znaczące wydarzenia a jednocześnie rokiem, w którym podjęliśmy wysiłek ukoronowania naszej osobistej i wspólnotowej formacji w formie Szkoły Przewodzenia i Służby. Jesteśmy Panu wdzięczni, że w swojej wierności, tak jak nam zapowiedział wraz ze zwiększonymi odpowiedzialnościami podesłał nam nowych braci i siostry, jako cennych sprzymierzonych współpracowników, tak, że wszystkiemu mogliśmy podołać.

W dziedzinie ewangelizacji wdzięczny jestem Wspólnocie Alfa za wspólne stawanie w ewangelizacji środowiska akademickiego, za weekendy szkoleniowe i współtworzenie wiosennych i jesiennych edycji kursów Alfa. W blisko 10-leniej naszej współpracy przez kursy Alfa przeszło ponad 3000 studentów – chwała Panu! Jednocześnie absolwenci Alfy najczęściej korzystali z drogi do dojrzałego życia chrześcijańskiego wyznaczanej cyklami naszych weekendów. Cieszę się ze wzrostu wszystkich środowisk, które w twórczy sposób czerpią inspirację z Lanckorony, w szczególny sposób ze wzrostu naszych wzajemnych więzi z braćmi franciszkanami i ich pracą duszpasterską.

W minionym roku dzięki nauczaniu ks. Piotra Hockena wizja kościoła dla młodych została zgłębiona w wymiarze czerpania ze Słowa Bożego i naszego przeżywania Chrztu w Duchu, dwa wydaje się najbardziej kluczowe dla nas w obecnym czasie tematy. Uprzedzając już podsumowanie wszystkich weekendów z cyklu Zgłębianie wizji – przeznaczonych dla młodych liderów w kościele, chciałbym wyrazić swoją wdzięczność ks. Piotrowi za konsekwencje w ukazywaniu ekumenicznego wymiaru wszystkich aspektów życia chrześcijańskiego, oraz w akcentowaniu tego, czego od siebie nawzajem możemy się uczyć, mając na względzie przede wszystkim tych, którzy w wyznawaniu naszej wiary nas poprzedzili.

Znaczące dla naszej pracy ewangelizacyjnej jest to, że miniony rok otworzył nową kartę w posługiwaniu na rzecz Ruchu Światło-Życie. Po niemal 20 latach miałem możliwość posługiwania diakonii ewangelizacji Kościoła Domowego. Wdzięczny jestem z licznych zaproszeń jak i w otwartości w przyjmowaniu naszej posługi.

W minionym roku w dziedzinie odbudowy naszego życia chrześcijańskiego wiele wydarzyło się wśród mężczyzn, głównie za sprawą naszej współpracy z Mężczyznami św. Józefa. Szczególnie chciałem wyrazić swoją wdzięczność Donaldowi Turbittowi, który wiernie wspiera naszą posługę od 17 lata, co roku odwiedzając nas i dzieląc się tym, co ma najcenniejszego w swoim sercu. Dając nam wzrost jednocześnie daje nam przykład pionierskiej posługi ewangelizacyjnej i misyjnej niesionej przez człowieka świeckiego. Na wiosnę i na jesieni nie zapomnieliśmy o naszych siostrach i rodzinach jak i tych, którzy do zawarcia takich związków się szykują. Myślę, że w szkole życia stale na nowo naszą posługę musimy odnajdować w kontekście całokształtu naszego życia chrześcijańskiego i o tym nie możemy zapomnieć.

W naszej pracy na rzecz jedności Ciała Chrystusa wyraźnie w naszej refleksji i modlitwie wsłuchiwaliśmy się w to, co Bóg do nas mówi za sprawą odwiedzających nas żydów mesjanistycznych. Niewątpliwie największym przeżyciem była wizyta u nas Daniela Grubera. Głębia refleksji, solidne osadzenie swojego życia w Słowie Bożym, pokora i serce do swojego narodu sprawiły, że nikt z nas z tego spotkania nie wyszedł nieprzemieniony. Ariel Berkovitz celebrował dla nas Paschę na krużgankach franciszkańskich, a młodym podczas międzynarodowego, ekumenicznego tygodnia młodych, towarzyszyli młodzi żydzi mesjańscy z Ukrainy.

Spotykając się na wspólnym uwielbieniu w auli bł. Jakuba, na weekendach uwielbienia, które również miały swój ekumeniczny charakter za sprawą wizyty naszych gości z Edynburga oczekiwaliśmy miłosierdzia Bożego, które doprowadzi nas do pełnej jedności.

Dziękuję Wam wszystkim, całemu EnChristo za ducha uwielbienia, który towarzyszył nam przez cały rok we wszystkim, co podejmowaliśmy. W szczególności wdzięczny jestem mojej żonie Sanicie i zespołowi, który się wokół niej zgromadził, za pasję, aby uwielbienie przenikało całą naszą działalność, stało się naszym sposobem bycia. Dziękuję w tym miejscu wszystkim naszym dobroczyńcom.

Rok 2012 – wprowadzenie, zapowiedź niektórych wydarzeń

Rok 2012 poświęcony jest w życiu kościoła w sposób szczególny Nowej Ewangelizacji. W związku z tym w sposób szczególny oczekiwania Kościoła zwracają się ku nam, jako Szkole Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego. W szczególny też sposób dana jest nam w tym roku możliwość służenia naszym dorobkiem duchowym minionej dekady. Zachęcam nas wszystkich i wszystkie współpracujące z nami środowiska do wspaniałomyślnego dzielenia się z innymi tym, co sami otrzymaliśmy.

Mam nadzieję, że czas naszej bardziej utajonej pracy w minionej dekadzie zaowocuje naszym jak najgłębszym wejściem w obecność Bożą i w braterską wspólnotę z uwagi na to, abyśmy mogli razem jak najdalej, jak najlepiej wyposażeni dotrzeć. Pamiętajmy, że nasze dziedzictwo to, co sami od innych przejęliśmy możemy rozwinąć jedynie poprzez ofiarne podzielenie się. Kiedy jeszcze bardziej otworzymy swoje serca na potrzeby świata wokół nas wtedy też sami zobaczymy, co tak naprawdę w Chrystusie mamy.

Oczy nasze w tym roku zwrócone są ku październikowemu Synodowi Biskupów poświęconemu Nowej Ewangelizacji. Mamy nadzieję, że pod koniec tego roku otrzymamy istotny impuls, mobilizujący cały Kościół do wypełnienia swojej zasadniczej misji głoszenia tego, co Bóg przygotował człowiekowi w Chrystusie za sprawą Ducha Świętego. Tej nadziei będziemy chcieli dać wyraz we wspólnym świadectwie ewangelizacyjnym.

Kalendarium tego roku będzie jeszcze bardziej zwrócone ku posłudze wyposażania nas do dzieła ewangelizacji w uobecnianiu pośród nas Pana w jego darach, w żywym świadectwie w posłudze nauczania. I tak w marcu czeka nas szereg istotnych wydarzeń, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę.

Po raz kolejny zapraszamy do nas Daniela Grubera, myślę, że w tym roku jesteśmy o wiele bardziej przygotowani, aby przyjąć jego kolejne przesłanie. Jakkolwiek byłoby ono dla nas wymagające to nie możemy na nie zamknąć swojego serca i nie stanąć z nim przed Panem. Wzorem zeszłego roku, mam nadzieję, że z tego spotkania ani głoszący, ani słuchający nie wyjdą tacy sami.

Gościmy Donalda Trubitta, tym razem bardzo osobisty jego weekend i skierowany nie tylko do mężczyzn. Będziemy czerpać z doświadczenia Donalda, z jego życia, jako osoby, która przeciera dla nas nowe szlaki w dziedzinie zaangażowania ludzi świeckich wraz ze swoimi rodzinami w posługę ewangelizacji i misji. Jako młodzi ewangelizatorzy możecie uczyć się za sprawą różnych formacji, nauka, która płynie ze świadectwa jest bezcenna, ponieważ jest to Boża formacja, Boże przycinanie i oczyszczanie gałęzi, która rodzi owoc w niesamowitej pasji, aby przyniosła go jeszcze więcej.

Ks. Piotr Hocken przybędzie do nas w marcu z weekendem dla młodych na temat „Nowej Ewangelizacji”. Zgłębiając wizję posługi młodych liderów w naszym kościele temat ten domaga się w nas szczególnie dobrego ustawienia. Co znaczy ewangelizacja – dlaczego jest ona Dobrą Nowiną. Czy jest to wydarzenie w przestrzeni katolickiej edukacji? Jak ewangelizację rozumieją inne kościoły, w czym się spotykamy, w czym możemy sobie nawzajem służyć na drogach ewangelizacji? To są pytania, na nie odpowiedzi znajdą uczestnicy weekendu.

Kontynuujemy tradycję celebrowania Paschy, której przewodniczy w tym roku Frank Lowinger, mesjański rabin ze Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku w celebracji za stołami pesachowymi zasiadło prawie 600 osób. W tym roku oczekujemy jeszcze większego święta! Zapraszamy wraz braćmi franciszkanami.

W maju obok wydarzeń dla rodziców i dla młodych w ramach rozwijania „Ekumenizmu Ducha” mamy nadzieję zorganizować pobyt Terry Virgo w Lanckoronie. Pobyt jego związany będzie z promocją jego książki: „Łaska” i ze wspólną modlitwą o jedność chrześcijan.

Na zesłanie Ducha świętego zapraszam Was z naszym zespołem na weekend zatytułowany „On chrzcić was będzie Duchem i ogniem”. Z jednej strony będzie on kontynuacją naszej refleksji nad Chrztem w Duchu, którą rozpoczęliśmy weekendem z ks. Piotrem Hockenem jesienią zeszłego roku, z drugiej strony będzie to czas modlitewnego oczekiwania mocy z wysoka dla Nowej Ewangelizacji, która pojawia się wśród nas, jako „rzecz nowa”, warta naszego rozeznania.

Już w tej chwili sygnalizuję najważniejsze nasze letnie wydarzenia, jakimi będzie pobyt Daniela Grubera w Lanckoronie i organizowany przez nas Międzynarodowy ekumeniczny tydzień młodych.

Kulminacyjnym momentem tego roku pracy będzie nasze zaangażowanie w ewangelizację Krakowa. Wraz z innymi wspólnotami, ruchami i stowarzyszeniami podejmujemy inspirowani przez Biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej Grzegorza Rysia (odpowiedzialnego w ramach konferencji Episkopatu za dzieło Nowej Ewangelizacji w Polsce) dzieło mobilizacji wielu wiernych w tym mieście do ochotnego podzielenia się swoją wiarą.

Odczuwam, że nasza posługa, jako EnChristo zaczyna być coraz bardziej dostrzegana w Kościele. Wyrazem takiego uznania jest zaproszenie mnie do grona 12 osobowego Sekretariatu Nowej Ewangelizacji przy kurii krakowskiej, pracującego pod zwierzchnictwem ks. b-pa Grzegorza Rysia. Wraz z tą promocją staje przed nami jeszcze większe wezwanie. Proszę was wszystkich, naszych przyjaciół o modlitwę i wsparcie, abyśmy mogli w tym roku jeszcze lepiej wam usłużyć i oddać tym chwałę naszemu Panu!

Andrzej Sionek