Autor: w: Myśl mesjańska, Wydarzyło się

Czego domaga się Bóg ? cz. II – 09-11.03.2012

W dniach 9-11 marca 2012 r. w Lanckoronie będziemy mieli przywilej gościć ponownie Daniela Grubera, jednego z czołowych liderów ruchu mesjanicznego w Stanach Zjednoczonych, który poprowadzi weekend nt. „Czego domaga się Bóg? (część II)”

Wydarzenie to stanowi praktyczne podjęcie wezwania, jakie postawił przed nami Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint, gdy wzywał wierzących w Jezusa do dialogu ekumenicznego w postawie miłości, pokory i gotowości do nawrócenia. Weekend będzie też kolejnym krokiem ku odkrywaniu żydowskich korzeni Kościoła oraz okazją do spotkania z mesjańską wizją Izraela.

Zapraszam zatem na wspólne rozdzieranie serca i łamanie głowy w poszukiwaniu Bożej perspektywy, w której jeszcze lepiej moglibyśmy zrozumieć

Mam nadzieję, że słowo Daniela Grubera będzie nam pomocą w zrozumieniu chwili obecnej, w okazaniu posłuszeństwa Bogu, a ostatecznie postawi nas we wspólnej odpowiedzialności za to, aby razem stawiać w obecności Boga narody.

W przededniu tego spotkania, w oczekiwaniu jego owoców wypada jedynie dopowiedzieć za apostołem Pawłem:

Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga.

 

Albowiem Chrystus – powiadam – stał się sługą obrzezanych dla [ukazania] wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. Znów mówi Pismo: Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego!

 

I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go wielbią wszystkie narody!

 

Nadto także Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rządzić poganami, w Nim poganie pokładać będą nadzieję.

 

A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. (Rz 15, 7-13)

W imieniu organizatorów i zespołu En Christo,

Andrzej Sionek

Zapisy na weekend przyjmuje Piotr Musiewicz:

zgloszenia[malpa]enchristo.eu lub poprzez formularz zgłoszeniowy

tel. 503 056 310

Koszt weekendu: 150 zł, 120 zł studenci

Formularz zgłoszeniowy: