Autor: w: Blog, Wydarzyło się

Weekend ekumeniczny – Bóg przymierza, Bóg miłosierdzia

Weekend, który będzie niezwykle inspirował do uwielbienia. Przymierze i miłosierdzie to dwa podstawowe terminy wokół których skoncentrowane będzie nauczanie i modlitwa podczas tego weekendu. Wydaje się, że dzisiaj jak nigdy potrzebujemy pogłębionej refleksji na te tematy. Punktem wyjścia będzie ukazanie w jakich terminach wyraża się w myśli hebrajskiej temat przymierza i miłosierdzia. Szczególnie interesującym momentem nauczania będzie ukazanie jak refleksja na ten temat jest zbieżna z przesłaniem o miłosierdziu Bożym siostry Faustyny Kowalskiej.

Zasadniczym celem weekendu będzie pomóc nam żyć w świadomości ciągłości przymierza jakie Bóg zawarł ze swoim ludem, a jednocześnie jeszcze bardziej poznać miarę Bożego miłosierdzia w naszym życiu, wyrażając je także sobie nawzajem. Dwie bardzo drogie naszym sercom kwestie!

Podczas weekendu przejdziemy przez to jak Biblia rozumie przymierze zarówno stare jak i nowe. Jednocześnie będziemy się starali dostrzec jakie jest hebrajskie powiązanie Przymierza z Miłosierdziem Bożym.

Wiąże się z tym również pewne wezwanie do tego aby odzwierciedlić miłosierdzie w swoim stylu życia jak również dowiedzieć się więcej o Miłości Boga wobec nas w Chrystusie.

Poruszone zostaną tematy:

1. Hebrajskie zrozumienie Przymierza

2. Hesed – moc przymierza,

3. Nowe Przymierze w Chrystusie

4. Objawienie Miłosierdzia Bożego a Nowe Przymierze

5. Życie oparte na Przymierzu Boga

6. Aby miał miłosierdzie nad wszystkimi – Rz 11,32

Termin: 11-13.11.2011

Miejsce : En Christo – Lanckorona – Brody 361

Prowadzący: Colin Symes z zespołem

Koszt: 130 PLN (100 PLN studenci)

Zapisy: zgloszenia[MAŁPA]enchristo.eu oraz pod numerem telefonu: 605 241 826. – Liczba miejsc ograniczona!