Autor: w: Inne, Weekend dla młodych

VIII Międzynarodowy Ekumeniczny Tydzień Młodych

 

Od 15 do 23 lipca b.r. odbędzie się w Lanckoronie VIII międzynarodowy, ekumeniczny tydzień młodych, który gromadzi młodych ludzi z różnych denominacji i krajów, by wspólnie stojąc w Bożej obecności poznawać Jego samego głębiej i mocniej, a także Jego cudowny plan zbawczy dla całego stworzenia.

W centrum tego planu jest osoba Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał, by dać nam nowe życie. Plan ten ściśle wiąże się również z nieodwołalnym wyborem Izraela, a także przygotowaniem Oblubienicy – Kościoła na powtórne przyjście Mesjasza.

Niesamowitym darem jest obecność ks. Piotra Hockena, który będzie prowadził nauczanie wraz ze swoim zespołem.

Zawsze szczególną radością jest dla nas to, że może gościć siostry i braci spośród Żydów Mesjańskich. Tak będzie również tym razem. W tym roku pragniemy zaprosić gości z kongregacji mesjańskich z Ukrainy lecz nie tylko z Żytomierza, ale również z Berdyczowa i Kijowa.

Koszt uczestnictwa: 330 zł
Zapisy na adres: zgloszenia[MAŁPA]enchristo.eu
lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie
tel. 728 348 024 (Marek Cieślicki)