Autor: w: Uwielbienie u Franciszkanów

Nie rób sam jeżeli coś możemy zrobić Razem

W modlitwie o pojednanie naszych serc gromadzimy się na wspólne uwielbienie!

5 czerwca 2011, Aula Bł. Jakuba, 17:00 – 20:00

„Nie rób sam jeżeli coś możemy zrobić RAZEM!”

Wszystkich spragnionych serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę uwielbienia!
Przypominam, że myśl o naszych wspólnych spotkaniach zrodziła się jako owoc konferencji i seminarium „Ekumenizm Ducha”, która odbyła się w listopadzie minionego roku, w gronie jej uczestników, którzy wyrazili gotowość stawania się sługami jedności Ciała Chrystusa.

Gromadzi nas:

  • Tylko „jedna nadzieja, jaką daje wasze powołanie” (Ef 4,4). Nie chcemy w żaden sposób lekceważyć przeszłości, jednak w obliczu tego, co doświadczamy obecnie ze strony świata, ostatecznie chcemy się skupiać, nie na tym co minęło, ale na tym co jest przed nami!
  • Wola koncentrowania się przede wszystkim na tym, co nas jednoczy, co odkrywamy w życiu poszczególnych wspólnot kościelnych jako autentyczne dzieło i świadectwo Ducha Świętego. To pragnienie każe nam z naciskiem postawić w centrum osobę Jezusa Chrystusa, tak jak mówią o nim Pisma.
  • Gotowość odsłaniania i wyznawania w Duchu uwielbienia kościelnych i wyznaniowych słabości, rozpoczynając od nas samych, porzucając przy tym wszelką skłonność do porównywania się wedle której w naszej tradycji upatrujemy ideał i to, co najlepsze, a to, co najgorsze w tradycji innych! (Mt 7,3-5)
  • Wrażliwość na biblijne korzenie naszej wiary, przede wszystkim na żydowskie świadectwo dane Jezusowi. Historia chrześcijańska pokazuje, że argument używany przeciwko Żydom (byliście niewierni, a zatem Bóg was odrzucił, a my zajęliśmy wasze miejsce) powtarzany był w niezliczonych podziałach.

Pragniemy:

  • Aby całe Ciało Chrystusa wspólnie oddało chwałę swojej głowie – Jezusowi Chrystusowi w mocy Ducha Świętego.
  • Wyrazić Mu wspólnie nasz głód Jego obecności, nadzieję, że jest On w stanie, na nowo pociągnąć nas ku sobie, udzielić nam kolejnego objawienia, które jednoczyć nas będzie w Nim samym, a nas między sobą.
  • Tym razem będziemy modlić się wspólnie z zespołem z Edynburga. Szczególnym gościem będzie Chris Hall, który już we wczesnych latach 80tych rozpoczął swoją posługę na rzecz kościoła w Polsce, udzielając swojej pomocy ks. Franciszkowi Blachnickiemu i Ruchowi światło – życie.
  • Wyznać naszą wiarę, że nie ma takiego problemu, który nie można by było rozwiązać w Bojaźni Bożej, w pokorze i wzajemnym uniżeniu.

W imieniu En Christo, WSD Franciszkanów i własnym zapraszam

Andrzej Sionek